Gå direkt till innehållet

I sju dokument får du vägledning och hjälp med att konkretisera vad det innebär att resonera. Samtliga dokument ligger också under ”moment” vilket innebär att du enkelt kan importera dem till ditt Classroom.

 

Dokument om resonemang:

Konkretisering av resonemang: Läs om enkla och till viss del underbyggda resonemang, utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån elevtexter och kommentarer.

Resonera i fler led: Här får du en bild av hur det kan se ut när man resonerar i flera led. 

Olika nivåer av resonemang: I dokumentet finner du en förklaring av problematisering och du får exempel på olika nivåer av resonemang. 

Bredda resonemang: Utifrån elevexempel får du konkreta punktlistor över vad som kännetecknar olika betygsnivåer av resonemang.

Underbygga resonemang: Ta del av elevtexter som resonerar om orsaker till Första världskriget. Till elevtexterna följer också kommentarer. 

Utveckla resonemang: Visa eleverna en lista som visar hur de kan utveckla sina resonemang.

Nyanserade resonemang: Kort och koncist hur du skapar nyanserade resonemang.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer till resonera

Resonemang

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du filer som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.