Gå direkt till innehållet

I det här momentet presenteras sex dokument som hjälper eleverna i sitt skrivarbete med uppgifter som kräver att de resonerar. Under moment ligger samtliga dokument samlade och du kan enkelt importera dem till ditt Classroom. 

 

Dokumentmallar i skrivarbetet:

Mitt lärande: Den här dokumentet innehåller frågor om elevens lärande, om mål, kunskapskrav och hur eleven ska jobba för att nå sitt mål. Låt eleven tänka och fylla i olika mallar för att synliggöra lärandet.

Sambandsord: Här hittar du en lista över sambandsord som hjälper eleverna i sitt skrivarbete med att resonera kring konsekvenser.

Diskussionsuppgifter: I det här dokumentet ger du eleverna startmeningar som passar både för att förklara, argumentera och jämföra.

Orsaker: Ge eleverna exempelmeningar som hjälper dem att formulera orsaker.

Jämförelser: Ge eleverna exempelmeningar som hjälper dem att formulera jämförelser.

Källkritik: Ge eleverna exempelmeningar som hjälper dem att formulera meningar om källkritik.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer till skrivmallar

Skrivmallar

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du filer som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.