Gå direkt till innehållet

Här kan du ta del av flera olika konkreta sätt som du kan jobba med språkutvecklande arbetssätt i din SO-undervisning. 

 

Språkliga mål

Synliggör och tydliggör arbetsområdets/lektionens språkliga mål både för dig själv och för eleverna. 

 • Exempel: Idag ska vi arbeta med begreppen förändring och kontinuitet.Skrivmallar

Använd skrivmallar som hjälper eleverna att komma igång med skrivandet. Ett exempel är en mall med källkritiska begrepp eller för argumenterande texter (enligt min åsikt, det finns de som påstår att).

Här hittar du exempel på flera olika skrivmallar.Korsord

Skapa korsord som bygger på de ord och begrepp som hör till arbetsområdet. Klicka här för att skapa korsord.Jobba med rubriker

Kopiera några sidor ur det kapitel som ni arbetar med. Klipp ut styckena men ta inte med rubrikerna. Låt eleverna pussla samman styckena till en sammanhängande text och själva skapa lämpliga rubriker. Diskutera tillsammans deras rubrikval.Mindmap

Be eleverna göra en mindmap utifrån det kapitel ni just nu arbetar med. Sambandsord

Arbeta med sambandsord. Detta kan göras genom att till exempel eleverna först i punktform skriver ner konsekvenser av till exempel en naturkatastrof. Därefter skriver eleverna en löpande text om dessa konsekvenser med hjälp av en lista med sambandsord:

 • konsekvensen av detta
 • vilket leder till
 • detta medför

I dokumentet Sambandsord hittar du flera exempel.Kamratbedömning

Låt eleven läsa grannens text och ge feedback. Jobbar du med förmågan att resonera hittar du en passande feedbackamall här.Högläsning

Lärare eller elever läser högt ur läroboken. Eventuellt kan eleverna stryka under/uppmärksamma ord och begrepp de tycker är svåra så att ni efter högläsningen kan diskutera dem. Ordlistor

Se till så att eleverna har tillgång till ordlistor med ord och begrepp som hör till arbetsområdet. Ibland kan sådana finnas i slutet av kapitlet.Elevexempel

Visa på elevexempel på olika betygsnivåer vad gäller begreppsanvändningen.Flashcards

Arbeta aktivt med ord och begrepp som hör till arbetsområdet under lektionstid. Ett sätt att göra detta är att skapa så kallade flashcards, det vill säga små lappar (gärna laminerade) med begreppet på ena sidan och förklaringen på andra. 

Det finns även digitala program att skapa sådana, till exempel Quizlet. Eleverna kan sitta i grupper om 2-4 personer och spela med/förhöra varandra på korten.Ordmoln 

Skapa ordmoln på tavlan. Ett bra sätt att sammanfatta en lektion eller arbetsområde är att skriva de ord och begrepp som hör till arbetsområdet på tavlan och låta eleverna välja varsitt ord som de förklarar. Detta brukar vara en uppskattad “repetitionsform”. Ordmolnen kan också göras digitalt:Digital frågesport

Gör en digital frågesport med ord och begrepp, till exempel Kahoot.
Nyckelscheman och venndiagram

Organisera tänkandet! Det handlar om att visuellt tydliggöra och förklara olika begrepp och fenomen och deras relation till varandra. Använd dig av nyckelscheman. Du kan exempelvis plocka ut begrepp från en längre text och infoga dem i ett eget schema och utifrån det skapa en ny text.  Skapa helt enkelt tomma rutor och låt eleverna sätta in rätt begrepp i rätt ruta, som en lucktext.

Använd även Venndiagram för att plocka itu och koka ner en text. Ett Venndiagram hjälper dig att skapa överskådliga bilder och att lyfta fram likheter och skillnader. Här kan du ladda ner tomma Venndiagram.Skolspråk /vardagsspråk

Diskutera skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk.

Skolspråk:

 • används i skolan, exempelvis i läromedel
 • ett språk som krävs för att ta till sig ny kunskap
 • ämnesspecifika ord och begrepp
 • abstrakt
 • opersonligt
 • generaliserande
 • reflekterande

Vardagsspråk:

 • används i hemmet med familj och vänner
 • kommunikationen sker här och nu och stöds av ett sammanhang
 • inkluderar kroppsspråk och ansiktsuttryck
 • delar gemensamma referenser
 • konkret, om saker som går att se och ta på

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen