Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna rita symmetriska figurer och beräkna dess omkrets”.

Materiel: Kopieringsunderlagen “Symmetri” och “Symmetri – eget exempel” (se bifogade filer, moment 1) samt Omkrets-matris (se bifogad fil, lektion 1, moment 1). Även post-it-lappar till moment 4.

I denna lektionen används kunskaper från tidigare lektioner om rektanglar, trianglar och cirklar för att beräkna omkrets i olika figurer, men även begreppet symmetri behandlas.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Symmetri – moment 1

Symmetri

Till lärare

Samtala med eleverna om förra övningen “Cirklar”. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om uppskattning samt om hur man bestämmer omkretsen på cirklar.

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om cirklar. 
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Symmetri – moment 2

Symmetri

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med symmetriska figurer men även om omkretsen på dessa figurer.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan Kunna rita symmetriska figurer och beräkna dess omkrets”.

Titta på musikvideon Omkretsen”.

Visa dokumentet “Symmetri” för eleverna, antingen med hjälp av projektor eller rita upp figurerna på tavlan. Berätta för eleverna att symmetrisk betyder att figuren, föremålet eller vad det nu gäller har två sidor som är spegelvänt likadana.

Titta er runt omkring i klassrummet och se om ni kan hitta något symmetriskt. Kanske gardiner i fönstret, benen på en stol, lådorna i en byrå. Samtala med eleverna och låt de komma med förslag. 

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att jobba med symmetriska figurer men även om omkretsen på dessa figurer. 
 • Lektionsmålet är att ”Kunna rita symmetriska figurer och beräkna dess omkrets”.  
 • Ni kommer titta på musikvideon ”Omkretsen”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Symmetri – moment 3

Symmetri

Till lärare

Det är dags för en EPA.

EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla.

Dela ut kopieringsunderlaget Symmetri till var och en av eleverna.

Låt var och en få en stund till att försöka lösa uppgiften enskilt. Ha snöre, saxar, häftmassa och linjaler tillgängligt för eleverna. De kan då välja någon av metoderna som visas i musikvideon.

Para därefter ihop eleverna två och två, eventuellt genom lottning. De ska nu jämföra varandras resultat. Har de fått samma svar? Har de gjort på samma sätt? Låt de få förklara, diskutera och resonera kring vad de gjort. Be dem hjälpa varandra med att göra klart och att förstå. 

Under tiden som eleverna jobbar enskilt och i par går du runt och tittar efter svar som du tycker är goda exempel. Exempel som du vill lyfta i den avslutande diskussionen med alla. När det är dags för denna del kan du exempelvis låta några elever få visa och berätta hur de har gjort. 

Avsluta detta moment med att eleverna jobbar med uppgiften “Symmetri – eget exempel”.

Elever som jobbar snabbt och noggrant kan få göra fler exempel.

Samla sedan in elevernas exempel. Dessa kan du använda dels för att få en uppfattning om vad de kan, men även till fler lektioner, till exempel kan du låta de lösa varandras uppgifter. 

 

FACIT (se film nedan, omkretsen i den symmetrisk ritade figuren, samt lite om enhetsomvandlingar) 

Symmetrisk figur

 • kvadraten: 4 x 4 = 16 cm
 • cirkeln: 3 x π ≈ 9,5 cm
 • rektangeln: 4 + 4 + 1 + 1 = 10 cm

Omkretsen: 16 + 9,5 + 10 = 35,5 cm

 

Asymmetrisk figur

 • kvadraten: 4 x 5 = 20 cm
 • cirkeln: 2 x π ≈ 6 cm
 • rektangeln: 5 + 5 + 1 + 1 = 12 cm

Omkretsen: 20 + 6 + 12 = 38 cm

Till elever

 • Du kommer att jobba enligt EPA-metoden. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla.
 • Först kommer du få uppgiften ”Symmetri”  att jobba själv med en stund.
 • Därefter får du fortsätta med någon. Gör då följande:
 1. jämföra varandras resultat
 2. har ni fått samma svar?
 3. har ni gjort på samma sätt?
 4. förklara, diskutera och resonera kring vad du/ni gjort
 5. hjälpa varandra med att göra klart och att förstå
 • Tillsammans med läraren kommer ni alla att gå igenom resultaten.
 • Avslutningsvis får du fortsätta med uppgiften ”Symmetri – eget exempel”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Symmetri – moment 4

Symmetri

Till lärare

Dela ut varsin post-it-lapp till eleverna och be dem att individuellt beskriva vad som menas med symmetri. Samla in lapparna.

Efter lektionen går du som lärare igenom deras svar. Sortera då lapparna i två högar, en med korrekta svar och en med felaktiga. Vid återkopplingsmomentet under nästa lektion lyfter du korrekta svar och reder ut eventuella missförstånd.

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Omkrets-matriser.

Till elever

 • Du kommer att få en post-it-lapp där du ska beskriva vad som menas med symmetri. Din lärare kommer sedan att samla in allas lappar och använda dem under nästa lektion. 
 • Fundera även en stund på vad du lärt dig under lektionen. 
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 
 • Kryssa i din Omkrets-matris.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.