Gå direkt till innehållet

Vatten finns på skolan och hemma, men hur kommer det dit, hur mycket använder vi och vart tar det vattnet vägen som spolas ner i toaletten?

Vattnet i staden är ett lektionsmaterial som vänder sig till årskurs 4 och innefattar förutom arbete i skolan två studiebesök, ett på Kretseum och ett på avloppsreningsverket i Klagshamn.

För att lättare förstå berednings- och reningsprocesserna får eleverna laborera med att bereda och rena vatten. Syftet är att eleverna ska få syn på skolans och hemmets egen vattenförbrukning, vad som krävs för att få tillgång till rent vatten och vad som krävs för att rena avloppsvatten.

Eleverna får även fundera över vad de skulle kunna göra för förändringar för att minska sin vattenförbrukning.

Innan arbetet påbörjas bokas studiebesöket på Kretseum och Klagshamnsverket. I arbetsområdet ingår två olika besök. Boka studiebesök via VA SYD:s hemsida.

Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet. För de lärare som vill komma och rekognosera är det möjligt.

Det här arbetsområdet består av fyra olika lektioner:

  1. Var använder vi vatten i skolan?
  2. Var kommer vattnet i skolan från?
  3. Vart tar vattnet vägen?
  4. Hur kan vi minska vår vattenförbrukning?

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”.


 

(Lär dig mer om Pedagogiska kartor på Malmö delar.)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Var använder vi vattnet i skolan?

1. Var använder vi vatten i skolan? A) Arbetet inleds med att eleverna ska fundera över var vatten används i skolan. Detta kan ske i par eller mindre grupp. Varje grupp skriver ner sina tankar. Låt va...

Var kommer vattnet i skolan från?

2. Var kommer vattnet i skolan från?  A) Förbered dig som lärare. Läs dokumentet om Vårt dricksvatten. B) För de elever som inte har vattnets kretslopp aktuellt kan en repetition göras. Repetera genom...

Vart tar vattnet vägen?

3. Vart tar vattnet vägen? A) Har ni inte bokat ett studiebesök på Klagshamnsverket måste detta göras. Boka via VA SYD:s hemsida. B) Förbered er inför besöket i Klagshamn. Arbeta med övningen Reningsv...

Hur kan vi minska vår vattenförbrukning?

4. Hur kan vi minska vår vattenförbrukning? A) Arbetsområdet sammanfattas av övningen Stadens vatten. B) Arbeta med strukturen Mötas på mitten. Syftet är att diskutera hur skolans vattenförbrukning ka...