Gå direkt till innehållet

1. Var använder vi vatten i skolan?

A) Arbetet inleds med att eleverna ska fundera över var vatten används i skolan. Detta kan ske i par eller mindre grupp. Varje grupp skriver ner sina tankar. Låt varje grupp berätta vad de kom fram till och skriv upp vad de kommit fram till på tavlan.

B) Låt eleverna gå runt i samma gruppkonstellation och dokumentera på valfritt sätt var de ser att vatten används i skolans lokaler.

C) Återsamla eleverna och låt varje grupp dela med sig av vilka platser de har hittat där vatten används. Detta jämförs med tidigare tankar. Stämmer det eleverna trodde?

D) Arbeta med övningen En kubikdecimeter (dm3). Detta för att få en förståelse för hur mycket en kubikmeter (m3) är eftersom vattenförbrukning mäts i kubikmeter (m3).

E) Hur stor är egentligen skolans förbrukning. Arbeta med övningen Hur mycket vatten förbrukar vår skola?

F) Hur mycket vatten förbrukar jag? Eleverna får två hemuppgifter:

Låt eleverna beskriva genom en dagboksanteckning, till vad och hur mycket vatten de förbrukar under en dag. Modellera med ett exempel.

Dela ut instruktionen Hur mycket vatten förbrukar du när du duschar?  I övningen ska eleven mäta hur mycket vatten som går åt vid en dusch.

G) När hemuppgifterna är gjorda diskuterar ni resultaten i klassen. Använd kuberna som klassen har gjort. Utgå från en elevs resultat. Lägg dit en kub för varje liter som representerar elevens vattenförbrukning.

H) Fortsätt att diskutera utifrån frågorna nedan avseende duschning i skolan.

  • Hur många liter (på ett ungefär) förbrukar er klass varje gång ni duschar efter gymnastiken?
  • Om vi tänker oss att ni har gymnastik två gånger i veckan. Hur många liter blir det?
  • Hur många liter vatten förbrukar ni varje vecka i skolan om alla klasser har två pass var varje vecka?

Naturligtvis ska vi duscha när vi har idrottat och spola när vi varit på toaletten, men det kan ändå finnas sätt att minska förbrukning. Kan klassen komma på något?

Om vi duschar med normalt tryck i två minuter förbrukas ungefär 8 liter vatten. Uppehåll är gjort för intvålning! Att borsta tänderna under ”rinnande vatten” under två minuter innebär en vattenförbrukning på cirka 3 liter.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Var använder vi vatten i skolan?”

Var använder vi vattnet i skolan?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.