Gå direkt till innehållet

Att inventera är ett sätt att genomföra fältstudier och få möjlighet att använda biologins begrepp. I Malmö finns det flera passande platser att utföra detta till exempel vid Klagshamns udde.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med markinventering. Växtmaterialet som eleverna möter i fältstudien ligger till grund för förarbete och efterarbete. I förarbetet får eleverna jobba med att ta reda på fakta kring Carl von Linnés växtklassificeringssystem och själva få fundera på egna klassificeringssystem. I efterarbetet använder eleverna sina kunskaper till att dra enkla slutsatser. De gör också enkla tabeller, diagram och bilder.

Lektionsmaterialet har tagits fram i samarbete med Christopher Häll Kryddgårdsskolan.

 


Det här arbetsområdet består av tre olika delar:

1. Varför inventerar man?

2. Markvinventering – En fältstudie

3. Dokumentation av undersökningen

Filer och länkar som är kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten i lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

 

(Mer om pedagogiska kartor)

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Varför markinventerar man?

1. Varför inventerar man? A) För att ge lite förförståelse/repetition av vad och på vilket sätt Carl von Linné utvecklade sin modell om växters släktskap får eleverna leta information utifrån givna ru...

Markinventering – en fältstudie

2. Markinventering – en fältstudie A) Välj ut två olika markytor inom ett naturområde som eleverna ska arbeta med markinventering. Meningen är att eleverna ska kunna jämföra och dra slutsatser u...

Dokumentation av undersökningen

3. Dokumentation av undersökningen A) Eleverna ska jobba i grupp med att sammanställa de uppgifter de antecknat i protokollet vid markinventeringen. Ta hjälp av materialet ”Markinventering”...