Gå direkt till innehållet

3. Dokumentation av undersökningen

A) Eleverna ska jobba i grupp med att sammanställa de uppgifter de antecknat i protokollet vid markinventeringen. Ta hjälp av materialet ”Markinventering”. Den skriftliga redovisningen innehåller:

– Beskrivning av platsen, den stora rutan (10 x 10 m).

– Beskrivning av de mindre rutorna (1 x 1 m):

  • Vilka växter samlades in.
  • Hur de olika platserna skiljer sig åt.
  • Vilka likheter det finns mellan de tre slumpmässigt utvalda rutorna.
  • Vilka slutsatser man kan dra utifrån jämförelserna.

Arbetet ska redovisas med hjälp av tabell, diagram och bilder.

B) Eleverna ska också förbereda en muntlig redovisning. Redovisningen ska innehålla:

– En beskrivning av platsen och vilka slutsatser gruppen har dragit.

– Fundera också kring frågan och redogöra för: ”Om ni skulle göra en ny undersökning, vilka förändringar skulle ni göra för att förbättra tydliggöra undersökningen?”

Gruppen väljer vilka digitala hjälpmedel de vill använda sig av.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Dokumentation av undersökningen”

Dokumentation av undersökningen

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.