Gå direkt till innehållet

Längst

För att kunna resonera med eleverna i klassrummet efter en övning utomhus är det bra om de övningar som genomförs dokumenteras i bild. I bilderna kan eleverna känna igen situationerna, resonemangen som fördes och fortsätta bygga vidare utifrån den kunskapsbas de har.

  1. Gå till en plats där det finns tillgång till pinnar och en plan yta. Det kommer att vara två övningar där eleverna får jämföra och diskutera längd och ett tävlingsmoment.
  2. Arbeta utifrån beskrivningen i Längsta kortaste pinnen. Här får eleverna sortera, jämföra, urskilja och diskutera vad som är längst respektive kortast.
  3. Gör övningen Vilken siffra är längst? Låt eleverna fundera över vilken siffra som är längst och kontrollera sedan om deras gissning stämde.
  4. I lag ska eleverna både samla, knyta ihop garn och jämföra sträckorna med det/de andra lagen. Gör övningen Samla snören.
  5. Utifrån bilderna som är tagna under övningarna repetera ni vad ni har gjort ute.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Längst”

Längst

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.