Gå direkt till innehållet

1. Varför inventerar man?

A) För att ge lite förförståelse/repetition av vad och på vilket sätt Carl von Linné utvecklade sin modell om växters släktskap får eleverna leta information utifrån givna rubriker. Använd arbetsmaterialet ”Vem var Carl von Linné”.

B) Förbered eleverna så att de har lättare att identifiera växterna som de kommer att hitta under inventeringen. I mindre grupper ska de skapa sin egen sorteringsnyckel för att få större förståelse för hur en sådan kan se ut och hur den fungerar. Se övningen ”Skapa ett eget nyckelschema”. Förbered övningen med de växter som är aktuella för den plats som ni ska arbeta på. I materialet ”Markinventering” hittar du de vanligaste växterna som finns på Klagshamns udde.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Varför inventerar man?”

Varför markinventerar man?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.