Gå direkt till innehållet

I den här lektionen får eleverna en inblick i barnkonventionen samt vetskap om vilka som är de viktigaste och främsta rättigheterna.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Barnkonventionen genom workshop

Barnkonventionen

Till lärare

Introduktion, förkunskaper, nyfikenhet, barnets perspektiv

Börja med att väcka elevernas nyfikenhet och ta vara på deras förkunskaper. Ställ frågor som:

 • Vad är Barnkonventionen? Vad tänker du på när du hör det ordet?
 • Vad är en rättighet?
 • Varför finns det rättigheter?
 • Varför skall barn ha rättigheter?

 Skriv upp barnens tankar på tavlan. Bekräfta elevernas kunskaper, perspektiv och expertis.

 

Material

 • Post it-lappar i två olika färger
 • Barnkonventions artiklar (ca 6 st per klass)
 • Pennor
 • Skrivpapper

Till elever

Följ lärarens/pedagogens instruktioner och fundera på följande frågeställningar:

 • Vad är Barnkonventionen? Vad tänker du på när du hör det ordet?
 • Vad är en rättighet?
 • Varför finns det rättigheter?
 • Varför skall barn ha rättigheter?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Barnets perspektiv

Barnkonventionen

Till lärare

ÖvningBarnets perspektiv

Vad tänker Du att barn ska ha rätt till/rätt att undvika när de lever sina liv? På skolan, på fritiden, hemma och i samhället? 

Syfte: att eleverna själva ska tänka kring vad de har rätt till och att Barnkonventionen finns. Uppmuntra eleverna till att utgå från sig själva när de skriver ner rättigheterna.

Instruktioner:  Eleverna får vars två post it-lappar i olika färger. På den ena lappen ska de skriva något som de tycker att alla barn har rätt till och på den andra ska de skriva något de tycker att alla barn har rätt att inte uppleva.

När alla har skrivit klart får eleverna, en och en eller i mindre grupper, gå fram till tavlan, säga sitt namn och något de gillar att göra och är bra på. Kompisarna i klassen kan hjälpa till.

Barnen sätter upp sina Post-it på tavlan, redovisar och argumenterar en efter en för sina tankar. När alla post-it lapparna kommit upp på tavlan kan du sammanfatta övningen och berätta för eleverna att de precis har gjort klassens egen Barnkonvention.

Till elever

Ta del av lärarens/pedagogens instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Fakta om barnkonventionen

Barnkonventionen

Till lärare

Fakta om Barnkonventionen

Syftet med det här momentet är att förklara vad Barnkonventionen är och hur den bildades, samt lite historisk bakgrund.

Börja med att se filmerna:

Till elever

Ta del av lärarens/pedagogens instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kortlekarna

Barnkonventionen

Till lärare

Kortlekarna

Förberedelse: Printa ut kortlekar med barnets rättigheter.

Dela in barnen i grupper om ca 4 -5 stycken.. Varje grupp får en kortlek med de 54 rättigheterna, artiklarna, som alla barn har rätt till. Låt barnen upptäcka och begrunda alla de rättigheter som FN:s Barnkonventionen står för. Barnets rättigheter.

Därefter ska var och en välja ut två som de just nu anser vara extra viktiga för barnet självt eller för andra barn. Gemensamt i gruppen väljer de sedan ut de 4 viktigaste av alla kort gruppen har plockat ut! Låt dem rangordna dessa 4 kort från viktigast till mindre viktig. Uppmana eleverna att respektera och lyssna på den som pratar.

Låt eleverna berätta vilka kort gruppen valde ut och förklara hur de tänkte i sitt urval. Läraren skriver upp de fyra rättigheterna på tavlan.

(Kortleken kan även användas i syfte att fortbilda skolpersonal.)

 

Till elever

Ta del av lärarens/pedagogens instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.