Gå direkt till innehållet

När krig är nära eller en terroristattack inträffar kommer barnen att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan händelser skapa känslor av ångest och rädsla. Elever kan då få svårigheter att formulera sina känslor. Att då ge dem ett sammanhang att diskutera, ifrågasätta och uttrycka sig genom sina tankar och känslor hjälper dem att behandla det som har hänt i en säker miljö med en vuxen.

Denna vägledning ger praktiska förslag på hur du kan strukturera diskussion, vidareutbildning och ifrågasättande vid svåra händelser.


Innehållet är skrivet av Felix Unogwu och Mattias Torstensson som arbetar på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad med utbildningsfrågor kring barn och unga.

 

 

Introduktion

När vissa traumatiska händelser inträffar kommer barnen att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan händelser skapa känslor av ångest och rädsla. Elever kan då få svårigheter att formulera sina känslor. Att då ge dem ett sammanhang att diskutera, ifrågasätta och uttrycka sig genom sina tankar och känslor hjälper dem att behandla det som har hänt i en säker miljö med en vuxen.

Denna vägledning är inte avsedd som en lektionsplan, utan är ett sätt att hjälpa lärare att svara på frågor, strukturera diskussioner och vid behov utöka barns lärande och förståelse. Lärare ska välja ut vad de tycker är relevanta från en händelse, utgå från barnens ålder och mognadsgrad.

 

Praktiska tips

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.