Gå direkt till innehållet

Sexualitet, samtycke och relationer handlar mycket om möjligheten att reflektera tillsammans med andra under trygga former. Distansundervisningen kommer med potentialen att utforska hur elever kan samtala i undervisningen under nya former.

Distansundervisningen kan även vara ett ypperligt tillfälle att göra eleverna delaktiga i undervisningens innehåll. Ett exempel är att låta eleverna sätta samman egna enkäter, alternativt att de skickar enkätfrågor till dig som lärare och att du sen sätter samman en gemensam enkät till klassen. Svaren kan sen utgöra ett gemensamt diskussionsunderlag.

När vi låter eleverna formulera frågor utifrån den egna levda vardagen ökar vi undervisningens relevans för eleverna. Om vi utgår från våra egna vuxenperspektiv riskerar vi att missa det som är viktigt för ungdomarna (Skolinspektionens rapport om sex- och samlevnadsundervisning, 2018).

Elevernas egna frågor bör komma inifrån dem själva, utifrån deras egna levda vardag. Fiktiva exempel på frågor som elever skulle kunna tänkas konstruera är:

 

”Vem är viktigast för dig? Dina vänner eller den du är kär i?

  1. Mina vänner.
  2. Den jag är kär i.
  3. Jag kan inte välja.”

”Vad skulle du göra om den du är ihop med är otrogen?

  1. Vara otrogen tillbaka.
  2. Göra slut.
  3. Inte bry mig, vi har ett öppet förhållande.”

 

Google appen ”Formulär” är ett bra verktyg för enkätfrågor.


 

Länkar som kan användas i undervisningen och lektionsupplägg för den ämnesintegrerade sex- och samlevnadsundervisningen:

 

UMO – Ungdomsmottagningen 

Här hittar du material till undervisningen på sex olika språk. Eleverna har även möjlighet att få texterna upplästa.

 

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 

På RFSL:s hemsida kan du hitta vägledning för hur vi kan uttrycka oss normkritiskt och inkluderande i text. Du hittar även en användbar begreppsordlista.

 

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

Material om sex- och samlevnad på distans 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.