Gå direkt till innehållet

Vet du vilka språkliga resurser som finns i ditt klassrum? Använd det här enkla upplägget för att starta arbetet med att synliggöra språken.

 

Förberedelser

Använd den kooperativa strukturen Mina ord/dina. Kopiera ett papper till varje elev. (Se nedan.)

 

Arbetsgång

  1. Ge eleverna några minuter att fylla i alla ord de kan för HEJ på olika språk under Mina ord. Allt sker under tystnad. Det är inte viktigt att stava rätt.
  2. Alla går sedan runt i klassrummet. Elev A stannar till framför Elev B och säger sina HEJ på olika språk. Elev B lyssnar och fångar upp ett HEJ som hen inte själv har på sitt papper och skriver ned det under Dina ord.   
  3. Eleverna fortsätter runt till andra elever och upprepar tillvägagångssättet. Det är nu tillåtet att även läsa upp HEJ som står i tabellen för Dina ord.

 

Sedan finns olika sätt att ta vara på den inventering av språk som ni nu gjort:

  1. Samla alla språken på tavlan. Räkna dem!
  2. Låt elever berätta om hur det kommer sig att de kan säga HEJ på så många språk.
  3. Välj ut några ”nya” HEJ och lär er dem. Utöka antalet efterhand.
  4. Finns det likheter mellan de olika orden för HEJ? Vad kan det bero på?
  5. Går det att gruppera språk som är släkt med varandra?
  6. Diskutera vad ett språk är.
  7. Diskutera vad det innebär att kunna ett språk.

Detta upplägg startar tankar kring språk och identitet. Antagligen får du veta mer om dina elever som du sedan kan använda för att medvetet använda de språkliga resurser de har i undervisningen. Att kunna säga HEJ på  ett språk innebär inte att eleven nödvändigtvis kan tala, skriva och förstå detta språk, men det innebär att hen har en erfarenhet, en historia att berätta som du kan använda.

Upplägget är också en start på att låta alla språk höras och få ta plats i klassrummet. Om ni börjar hälsa på varandra på för er nya språk så visar du intresse för elevernas bakgrund och att alla språk har lika värde. Det blir lättare att introducera andra moment där andra språk än svenska ska användas för att stärka elevernas språkutveckling.

Använd resursmaterialet Alla språk är språk för lärande för att kartlägga elevernas språkliga resurser och medvetet fortsätta arbetet med ett transpråkande förhållningssätt i klassrummet.

 

Ladda ner en mall för Mina ord / dina

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.