Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

37 träffar

SYSAVS PEDAGOGISKA VERKSAMHET

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Visionen är att bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Hur...

MALMÖ MUSEERS SKOLVISNINGAR

Många besöker Malmö Museer, men med lite hjälp så kan ett besök ge så mycket mer. På Malmö Museer finns det möjlighet att boka skolprogram och visningar för en klass eller grupp. Utbudet är brett och...

Bygga bo – bygg en fågelholk!

Bygga bo – en resurs om hur en enkelt kan bygga en fågelholk Ett tips när du bygger fågelholkar är att du vänder de ojämnaste sidorna av brädorna inåt. Fågelungar behöver skrovligheter för att k...

ANVÄND SKOLANS EGEN ENERGISTATISTIK I UNDERVISNINGEN

Vill du använda skolans energianvändning i undervisningen? Använd tillhörande länk nedan för att kunna läsa hur mycket el för uppvärmning, el övrigt samt varmvatten som använts. Statistiken är uppdela...

Mall för laborationsrapport

  Enklare mall för att skriva laborationsrapport från årskurs 4 och uppåt.   Titel Namnet på laborationen. Datum Datumet då laborationen genomfördes. Uppgift Förklara kort vad uppgiften är (bruk...

INSTRUERANDE TEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

FÖRKLARANDE FAKTATEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...