Gå direkt till innehållet

Att arbeta med olika lässtrategier är för mig viktigt oavsett ämne. Jag undervisar främst i SO och Sv/SvA i vilka eleverna möter många texter av olika slag och svårigheter.

När jag ska arbeta med texter kopplade till ett arbetsområde i SO använder jag för det mesta Google presentationer eller vanlig PowerPoint. Jag skannar in de läromedelstexterna som vi ska arbeta med och kan på så sätt arbeta med en text gemensamt med eleverna utan att de behöver ha boken framför sig. Dessutom bygger en del av lässtrategierna på att eleverna inte ser texten och på så sätt kan läsa sig till de frågor som ställs.

Om det inte finns någon specifik lärobok som används skannar jag in andra texter. Det går utmärkt att skanna in fram- och baksida av en skönlitterär bok, textsidor ur skönlitteratur, tidningssidor…ja alla texter och bilder man tänker sig använda kan såklart skannas in och användas i arbetet med lässtrategier.

Rubriker, bilder, bildtexter och brödtext döljs genom att jag infogar textrutor med färgfyllning. Dessa textrutor kan sedan animeras så att de antingen försvinner vid klickning eller kommer fram (det är lite trixande i början men man lär sig ganska snabbt att använda denna teknik) och att en textruta tas bort/fram åt gången. Inspirationen till arbetssättet kommer från Adrienne Gears bok ”Lässtrategier i faktatexter”.

När vi ska börja med en text använder jag lässtrategierna ”Zooma in” och ”Ställa frågor till text/bild”.

Båda dessa lässtrategiers främsta syfte är att skapa en förförståelse för texten och på så vis underlätta läsning och förståelsen av den. Att läsa faktatexter kan vara knepigt för de innehåller en mängd ämnesbegrepp och ämnesneutrala ord som kan vara svåra att förstå utan stöd. Jag upplever att eleverna har lättare att ta till sig innehållet i texterna när vi arbetar med dem från grunden med hjälp av dessa två strategier.


Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.