Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

216 träffar

Stjärnbilder – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om månens olika faser...

Stjärnbilder – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska träna på olika stjärnbilder genom att titta på en stjärnkarta samt göra en laborativ övning och tillverka stjärnbilder på konservburkar.  Skriv upp lektionsmålet...

Stjärnbilder – moment 3

STJÄRNKARTA (se bifogad fil, moment 1)  Visa stjärnkartan på smartboard, projektor eller liknande. Berätta att man från jorden pratar om två stjärnhimlar, den norra och den södra. Vi som bor på norra...

Stjärnbilder – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen och under hela arbetsområdet om rymden. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i...

Lerklump – moment 1

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde i teknik som heter “Flyt farkost flyt”. Under arbetets gång kommer de att lära om formens betydelse för att ett föremål ska kunna flyta oc...

Övergångar mellan vattnets former – moment 3

Följ upp experimentet ”Isbiten i glaset” Titta på experimentet “Isbiten i glaset” och se vad som har hänt. Jämför med elevernas tankar från förra lektionen. Har det blivit som de trodde? V...