Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

72 träffar

ANKOMSTEN – EN ESTETISK LÄRPROCESS OM VÄNSKAP, INKLUDERING, TRYGGHET OCH IDENTITET

Resursen utgår från boken Ankomsten av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inkludering, social t...

MARKKONSTNÄRER

Markkonstnärer Gör så här   Lämplig plats: En asfaltsyta eller liknande underlag Vad behövs: Markkritor Avgränsa ett område på skolgården och sopa rent på marken. Ställ fram markkritorna och låt...

TAGGAD PÅ INSTA

TEMAT ”STÖD OCH STRATEGIER” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Bekämpa näthatet Taggad på Insta I det här området lyfts ett problem fram som eleverna kan möta i sociala medier. De får föra etis...

KAN DU HITTA RÄTT BLAD

3. KAN DU HITTA RÄTT BLAD A) Gå ut i samma område som tidigare. Övningen Kan du hitta rätt blad? börjar på samma sätt som Hitta blad för att repetera vilka sorters träd som finns i området. Använd sam...

FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET ERNST BILLGREN OCH DIANA – NATURENS VÄKTARE

1. FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET ERNST BILLGREN OCH DIANA – NATURENS VÄKTARE A) För att förbereda sig inför arbetet med skulpturen läser pedagogen texten Ernst Billgren och konstverket Diana....

FROTTAGÉ AV LÖV

2. FROTTAGÉ AV LÖV A) Klassen ska bygga sitt gemensamma klassträd. Använd de blad som ni plockat med er från övningen ”Hitta blad” eller plocka nya. Arbeta utifrån beskrivningen i Frottagé...

ARTKUNSKAP

4. ARTKUNSKAP A) Övningen Artkunskap är ett sätt att samla den kunskap som eleverna inhämtar när de är ute och att synliggöra vad man sett. De är utgångspunkt i att sortera och ordna det man sett i na...

KORT FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET

1. KORT FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET  För att förbereda sig inför arbetet med skulpturen läser pedagogen texten Ernst Billgren och konstverket Diana – naturens väktare.

SAGAN OM DIANAS JAKT

2. SAGAN OM DIANAS JAKT A) Berätta om projektets upplägg via första och andra bilden i Storbildsunderlag. Här får eleverna en översikt över arbetet och bedömning. B) Efterhand som arbetet fortskrider...

BESÖK I KUNGSPARKEN

3. BESÖK I KUNGSPARKEN A) Förbered eleverna inför skulpturbesöket. Använd Storbildsunderlag som stöd, sidan 19 – 20. Här finns en karta över var skulpturen är placerad och en bild av skulpturen....