Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

73 träffar

Xbox skärminspelare till Windows

Den här resursen är en kort handleding på hur du enkelt laddar ned och kommer igång med XBOX skärminspelningsverktyg från Microsoft store. XBOX skärminspelare till Windows Öppna Microsoft store på d...

Ankomsten – en estetisk lärprocess om vänskap, inkludering, trygghet och identitet

Resursen utgår från boken ”Ankomsten” av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inklude...

Markkonstnärer

Markkonstnärer Gör så här   Lämplig plats: En asfaltsyta eller liknande underlag Vad behövs: Markkritor Avgränsa ett område på skolgården och sopa rent på marken. Ställ fram markkritorna och låt...

Identitetsporträtt – att uppmärksamma och diskutera identitet

Den här resursen handlar om identitet och ger eleverna möjlighet att uppmärksamma och diskutera hur våra identiteter uttrycker sig. Vad vi kan se och inte. Går det att säga hur en person är genom att titta på hen? Eleverna får möjlighet att diskutera olika identitetsuttryck och ta reda på mer om sina egna identiteter, synliga och osynliga. 

KAN DU HITTA RÄTT BLAD

3. KAN DU HITTA RÄTT BLAD A) Gå ut i samma område som tidigare. Använd dig av Övningen ”Kan du hitta rätt blad?” börjar på samma sätt som i  Övningen ”Hitta blad” för att repet...

Faktabakgrund om konstverket Ernst Billgren och Diana – naturens väktare

1. FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET ERNST BILLGREN OCH DIANA – NATURENS VÄKTARE A) För att förbereda sig inför arbetet med skulpturen läser pedagogen texten Ernst Billgren och konstverket Diana....

FROTTAGÉ AV LÖV

2. FROTTAGÉ AV LÖV A) Klassen ska bygga sitt gemensamma klassträd. Använd de blad som ni plockat med er från övningen ”Hitta blad” eller plocka nya. Arbeta utifrån beskrivningen i ”F...

ARTKUNSKAP

4. ARTKUNSKAP A) Jobba med Övningen ”Artkunskap”. Det är ett sätt att samla den kunskap som eleverna inhämtar när de är ute och att synliggöra vad man sett. De är utgångspunkt i att sorter...

Kort bakgrund om konstverket

1. KORT FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET  För att förbereda sig inför arbetet med skulpturen läser pedagogen texten Ernst Billgren och konstverket Diana – naturens väktare.

Sagan om Dianas jakt

2. SAGAN OM DIANAS JAKT A) Berätta om projektets upplägg via första och andra bilden i Storbildsunderlag. Här får eleverna en översikt över arbetet och bedömning. B) Efterhand som arbetet fortskrider...