Gå direkt till innehållet

Under den här lektionen arbetar eleverna med sina digitala presentationer som de sedan ska presentera för de övriga i klassen. De kommer att se en film om olika sorters gatukonst/graffiti. Och de ska slutligen inleda en planering i form av att börja skissa på det större individuella arbetet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Digipress

Nice tagg

Till lärare

Eleverna ska arbeta med och förbereda de digitala presentationerna.

De elever som är färdiga kan öva på att presentera sitt arbete för en klasskamrat, alternativt fungera som digital support för de elever som behöver hjälp.

 

 

Till elever

Ni ska i det här momentet arbeta med och förbereda era digital presentationer.

När ni är färdiga kan ni öva på att hålla presentationen, gärna inför en klasskamrat.

Det går också bra att hjälpa de elever som anser att de behöver digital support.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Digipress redovisning

Nice tagg

Till lärare

Eleverna ska redovisa sina presentationer inför klassen.

Tid ska ges åt de andra eleverna för att komma med kritik, respons och frågor.

Till elever

Du ska nu redovisa din presentation inför klassen.

Efteråt ska du ge en kort stund för att låta de andra i klassen kommer med kritik, respons och frågor.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Estetikinspo

Nice tagg

Till lärare

Visa en kort film om olika sorters gatukonst. Detta i syfte för att inspirera eleverna till det kommande momentet om att själva producera grafitti/måleri.

Till elever

Se inspirationsfilmen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Skissen

Nice tagg

Till lärare

Visa övningsfilmen om att skissa.

Eleverna ska nu skissa upp sina tankar och idéer om deras kommande verk. I skissen ska det även anges var verket rent fysiskt om än fiktivt önskas placeras. Så som exempelvis, vägg, gata, lyktstolpe, parkbänk etc. Detta kommer dock ej i praktiken att genomföras utan i stället exempelfieras och utmynna i en lokal utställning på skolan. (Bör förslagsvis hållas på ett osedvanligt och annorlunda ställe).

Låt eleverna komma med olika förslag.

 

Till elever

Se övningsfilmen om att skissa.

Du ska nu börja skissa på dina tankar och idéer om ditt kommande verk. I skissen ska det även anges var verket rent fysiskt om än fiktivt önskas placeras. Så som exempelvis, vägg, gata, lyktstolpe, parkbänk etc. Detta kommer dock ej i praktiken att genomföras utan i stället exempelfieras och utmynna i en lokal utställning på skolan.

Tänk på att skissandet inte behöver bli perfekt, utan är ett sätt att tekniskt laborera och öva inför den kommande slutprodukten. Skapa gärna flera skisser och förbered dig på kunna berätta kort kring hur du tänker.

Ge förslag på var expositionen kan hållas. Gärna på ett lite mer ovanligt ställe än vanligtvis. Kom med förslag.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.