Gå direkt till innehållet

Under den här lektionen så blir eleverna introducerade för arbetsområdet och får i samband med det ta del av olika alster inom gatukonst med fokus på grafitti-genren. De får även möjligheten om att gå ut i sin egen närmiljö och se sig runt efter konst i det offentliga rummet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Intro – Konst inte konst

Konst, inte konst

Till lärare

Se introduktionsfilmen, kort diskussion och ta reda på elevernas förkunskaper och se vad de har för uppfattning om konstformen. Låt även eleverna diskutera kort vad de har för åsikter kring konstformen och hur de tänker att “samhället” ser på konst i den här formen i det offentliga rummet.

Till elever

Se introduktionsfilmen.

Håll därefter en kort diskussion om vad ni har sett och lyft era åsikter om konstformen.

Jämför skillnaden i hur konstformen skiljer sig på olika plan från den mer traditionella ”gallerikonsten”.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Pedagogisk planering – Konst inte konst

Konst, inte konst

Till lärare

Ni ska i detta momentet gå igenom den pedagogisk planeringen tillsammans med eleverna.

 

Till elever

Ni ska i detta momentet tillsammans gå igenom den pedagogisk planeringen.

Om ni har så ställ gärna frågor till läraren/pedagogen.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Klotter

Konst, inte konst

Till lärare

Visa presentationen ”Konst överallt”.

Låt eleverna få titta på, studera och kort analysera varje bild, en efter en.

Detta görs gemensamt muntligt i helklass.

 

Att tänka på:

Målet är att göra eleverna uppmärksamma på motiv, stil, färg och form samt eventuellt budskap.

Till elever

Ta del av presentationen ”Konst överallt”.

Fundera på vad du ser i bilderna, så som typ av motiv, stil, färg och form, placering och eventuellt budskap.

Berätta sedan vad du har sett och kommit fram till och redogör inför klassen.

 

 

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Dokumentera mera

Konst, inte konst

Till lärare

Be eleverna att gå ut och fotodokumentera minst ett offentligt konstverk som de har uppmärksammat i sin närmiljö. De ska sedan under nästa lektion skapa en kort digital presentation, som sedan ska visas och presenteras under nästa lektion. 

Tryck på att få eleverna till att uppmärksamma platser som de normalt inte skulle tänka på alternativt vända blicken emot.

 

Exempel på digital presentation:

  • Kortfilm
  • Fotopresentation i Google docs
  • Google presentation

Till elever

Ni ska i detta momentet gå ut och se er omkring i er närmiljö med ”konstglasögonen” på. Det vill säga ni ska uppmärksamma gatukonst i alla de slag som finns där ni bor och runt omkring er. Ni ska också välja ett verk som tilltalar er mer och foto- alternativt kort filmdokumentera det. Sedan ska ni välja en av nedanstående presentationsformer och beskriva kort i ord och/eller text vad som gjorde att ni valde att presentera just det här verket. Finns det någon fakta och historik kring verket så ska det också ingå i presentationen.

 

 

Exempel på digital presentation:

  • Dokumentärfilm (max 1min)
  • Fotopresentation i Google docs
  • Google presentation

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.