Gå direkt till innehållet

Exposito – spanska för kreativ, lycklig, modern, kompetent, glad

Under den här lektionen ska eleverna äntligen få visa upp sina alster som de nu har färdigställt. De får även möjlighet att ge kritik till sina medkonstnärer/klasskamrater. I slutet på lektionen ska de utvärdera arbetsområdet. Och det ges även möjlighet att fördjupa sig i ämnet genom att ta del av de filmer som är länkade.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Expotime

EXPOSITO

Till lärare

Det är nu dags att förbereda utställningen.

Se till så att varje elev i den mån det går själv får placera ut sitt verk.

 

Förslag på att förbereda:

Tejp, häftmassa, hålslagare och tråd, fästkuddar, häftapparat, hammare och spik, kartnål

Till elever

I det här momentet är det dags att placera ut ditt konstverk.

Du ska sedan tidigare moment redan ha bestämt var det ska placeras.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Verner

EXPOSITO

Till lärare

Det är nu dags för vernissage!

Samtliga i gruppen ska få ta del av den konst som nu är exponerad. Det är viktigt att låta detta moment får ta sin tid, så att eleverna ges utrymme för reflektion. De ska fundera på vald teknik, motiv, färg och form, men inte minst placering av verket.

Låt eleverna anteckna om de anser att de behöver stöd för att kunna uttrycka sig i ett senare skede.

Till elever

Det är nu dags för vernissage!

Ni ska nu ta del av varandras konst och reflektera kring följande:

  • teknik
  • motiv
  • färg och form
  • placering

Skriv gärna ner dina tankar och använd som stöd när det väl är dags för muntlig återkoppling.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Reception

EXPOSITO

Till lärare

Samla gruppen framför de olika verken och låt eleverna nu komma med respons. Välj ut ett antal som uttrycker sig om respektive verk. Det ska ges utrymmer för både god och dålig kritik om de olika konstverken. Således ska eleverna göra en kort muntlig analys och komma med konstruktiv kritik till konstnären. Se till så att språket hålls på en god nivå. Låt konstnären själv uttrycka sig kring den respons som denne just har fått. 

 

Till elever

Du ska i det här momentet få uttrycka dig kring de andras konstverk. Utgå från dina anteckningar. Var konstruktiv och våga även säga om du inte uppskattar verket. Precisera i så fall varför och kom gärna med förslag.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Tack för kaffet

EXPOSITO

Till lärare

Nu är detta arbetsområdet slut och det är dags för eleverna att göra en kort utvärdering.

Låt eleverna svara på följande:

Nämn två bra saker med arbetsområdet och en sak som går att utveckla eller förändra.

 

Samla in svaren och återkoppla gärna till producenten.

 

För de som önskar fördjupa sig i området kan titta på de filmer som är länkade nedan.

 

Till elever

I det här momentet är det dags att avsluta arbetsområdet.

Vänligen besvara skriftligen på följande:

Nämn två bra saker med arbetsområdet och en sak som går at utveckla eller förändra.

 

Är du intresserad av att fördjupa dig i området så kan du titta på de filmer som är länkade nedan .

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.