Gå direkt till innehållet

Under den här lektionen får eleverna presentera vilket typ av verk som de ska arbeta med, samt visa upp sina skisser och berätta lite om hur de har tänkt. Sedan följer fortsatt arbete med skissen och avslutningsvis så får de se en kort film om en lokal Malmögatukonstnär.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Skissanalys

Estetikens a till b

Till lärare

Eleverna ska i helklass presentera det som denne har valt att arbeta med. Be dem visa upp deras skisser och låt dem göra en kort beskrivning om hur de har tänkt så långt. (Exempelvis om motivet i sig, om det kommer att vara i färg eller i svart/vitt, former och placering).

Eleverna får komma med kort muntlig respons till den enskilde konstnären.

Till elever

Du ska i detta momentet presentera det som du har valt att arbeta med. Visa upp din skiss och gör en kort beskrivning om hur du har tänkt så här långt. (Exempelvis om motivet i sig, om det kommer att vara i färg eller i sv/vitt, former och placering).

Låt dina klasskamrater komma med respons.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Skissa på

Estetikens a till b

Till lärare

Eleverna ska fortsätta arbeta med sina skisser och understryk för dem vikten av god planering kopplat till gatukonst. Så som fysisk placering, disposition, form och storlek, samt ljusförhållandet.

Låt dem gärna ta del av varandras arbete och låt dem gärna få diskutera med varandra kring ämnet. 

 

Till elever

Ni ska fortsätta arbetet med era skisser.

Ta gärna del av dina klasskamraters arbete och diskutera gärna kring ämnet.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Malmö levererar

Estetikens a till b

Till lärare

Visa en kortfilm om Malmö/Brasilien gatukonstnären Limpo.

Låt eleverna ge kort återkoppling på filmen.

Till elever

Se en kortfilm om Malmö/Brasilien gatukonstnären Limpo.

Efteråt återkoppla kort på filmen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.