Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

188 träffar

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

HBTQ, Normer & Makt – material från ”Levande historia”

Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du n...

Under lektion 6

I korthet: Träna på att presentera er lösning.   Reflektionsfrågor På vilka sätt kan vi kommunicera lösningen på ett engagerande sätt?   Länkar UR – Kroppsspråk och muntlig framst...

6. FÖRVERKLIGA – Från vision till verklighet

Nu har eleverna förhoppningsvis ett lösningsförslag som de bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får eleverna träna sig på att presentera sin lösning. Er idé eller...

Under lektion 5

I korthet: Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner. Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras åter...

5.TESTA IDÈER

I den här lektionen ska idéerna testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-la...

Under lektion 4

I korthet: Ta fram så många lösningar och idéer som möjligt för att lösa er utmaning. Frigör kreativiteten genom att skapa ett tillåtande klimat och utmana er själva genom att se på saker ur många pe...

4.TA FRAM IDÉER – Kom på lösningar till era utmaningar

När den här lektionen startar har eleverna en bra bild av den utmaning och målgrupp de vill arbeta med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till utmaningen och tänka brett. Skapa...

Under lektion 3

I korthet: Stanna upp och fundera på om ni är på rätt väg. Fundera på om ni behöver justera er utmaning/inriktning baserat på vad ni nu vet om målgruppen. (Gå tillbaka till er ”Ringa in ert utmanings...

3. FOKUSERA

När den här lektionen startar kommer eleverna ha mycket kunskap om sin målgrupp. Eleverna behöver nu gå tillbaka till sin utmaningsfråga som de ringade in i första lektionen ”Ringa in” och undersöka o...