Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

183 träffar

Beskrivande text / faktatext / rapport

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Förklarande faktatext

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

Instruerande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Personligt återgivande / berättande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Mönster i naturen genom en lupp

Det finns vissa mönster som är vanligare i naturen än andra. Genom en lupp går det att upptäcka spännande mönster som inte är synligt för det blotta ögat.  Ta del av mer information om Folkets park gä...

Rangoli

I Indien finns det en konstart som kallas Rangoli. Den används för att dekorera tempelgårdar och heliga platser. Det är en konstform som utförs på marken eller på väggar med färg, färgpulver, blomblad...

Naturpaletten

Naturpaletten/färgpaletten är en aktivitet som kan varieras i det oändliga och på olika platser. En plats kan vara Folkets Park, men det finns många andra platser. Ta hjälp av Pedagogiska kartor för a...

Vad är pedagogiska kartor?

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett digitalt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik och vill inkludera möjligheterna som stadens miljöer ger. Ar...

Ordlista mattebegrepp – översatt till olika språk

I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk från Skolverkets hemsida. Mattebegreppen passar framförallt till grundskolan årskurs 7-9 men ordlistorna kan även vara användbara på gymnasienivå.

Gaga-ball

Gaga-ball Gör så här   Lämplig plats: Ett avgränsat område helst med sarg som till exempel en bandyplan. Vad behövs: En stor boll.   Barnen ställer sig inne på planen. Den som leder leken s...