Gå direkt till innehållet

Sökning på 'dusm'

42 träffar

BIOLOGI 1: EKOLOGI

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De kommer inte att översätt...

HISTORIA ÅK 7-9: 1700-TALET och 1800-TALET

Under 1700-talet och 1800-talet har nyckelbegrepp stått i fokus och några av de viktigaste händelserna under perioden. Syftet med materialet är att eleverna ska få en bättre bild av de övergripande vi...

HISTORIA ÅK 7-9: FRÅN HÖGKULTURER TILL OCH MED UPPLYSNINGEN

Under momentet om högkulturer, antiken och från medeltiden till renässansen kommer bland annat högkulturen i Egypten, Mesopotamien och Kina att tas upp. Även antikens Grekland och Romarriket kommer at...

BIOLOGI 1: CELLER OCH VIRUS

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i en YouTube-film och i en Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De...

MA ÅK 7-9 / GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK

DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)    Om resursen   Syfte Det här materialet är ingen komplett lärobok i matematik, utan ett komplement till läromedlet och et...

ORDLISTA MATTEBEGREPP – ÖVERSATT TILL OLIKA SPRÅK

DUSM (DIGITALT UNDERVISNINGSMATERIAL FÖR STUDIESTÖD PÅ MODERSMÅL)  I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk från Skolverkets hemsida. Mattebegreppen passar fram...

HISTORIA 2A /2b

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive historiekurs. De olika momentens nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video med ti...

HISTORIA 1A / 1B

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive historiekurs. De olika momentens nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video med ti...

SAMHÄLLSKUNSKAP 1A / 1B

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive samhällskunskaps kurs. De olika momenten med tillhörande nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin int...

SAMHÄLLSKUNSKAP 2A / AB

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive samhällskunskapskurs. De olika momenten med tillhörande nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin intr...