Gå direkt till innehållet

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive samhällskunskaps kurs. De olika momenten med tillhörande nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video, med tillhörande text. Jag försöker i videorna att presentera momentet så lättbegripligt som möjligt. Det sker främst, men inte enbart, med ett vardagsspråk. När ord, termer och begrepp från ett kunskapsspråk inkluderas får de i regel sin betydelse direkt förklarad eller klargjord löpande. Videorna är mellan två och fem minuter långa.

Det finns följaktligen en tydlig gräns i hur mycket som går att förklara på den begränsade tiden. Framför allt beskrivande faktakunskap blir svår att hinna förmedla. Jag har vidare valt bort ett tänkbart fokus på att levandegöra och angelägliggöra ämnet genom exempelvis ett sinnligt eller etiskt upplägg.

Mitt fokus är dels att få eleverna att förstå vad samhällskunskap är i svensk utbildning och forskning, dels att de ska få vissa basala kunskaper om hur samhället fungerar. Det jag framför allt vill förmedla är ämnets analytiska funktion och procedurala färdigheter med utgångspunkt i ämnets centrala begrepp. Följaktligen är det främst samhällskunskap som ett färdighetsämne som förmedlas med fokus på ämnets kognitivt kvalificerande förmågor. Ambitionen och målet är att bidra till att eleverna därigenom ska börja tillägna sig ett kunskapsspråk för att kunna tänka självständigt om samhället med ett kritiskt och resonerande förhållningssätt.

Det didaktiska upplägget har utarbetats baserat på ett underlag i tre delar: 1) intervjuer med samhällskunskapslärare i Malmö stad med erfarenhet av undervisning för den aktuella elevgruppen; 2) didaktisk och pedagogisk forskning samt rapporter från Skolinspektionen; 3) min egen erfarenhet av undervisning på Startskolan, kvarteret Margareta, på Värnhemsskolan.

I DUSM-projektet har vi i februari 2018 spelat in genomgångar för samtliga ämnen och kurser på grundskolan och gymnasiet som ingick i vårt projekt. Dessa genomgångar går igenom vårt material kortfattat. Man kan likna upplägget med filmer för det flippade klassrummet, men här applicerat på vårt DUSM-material.

Klicka här för att komma till resursmaterialet med filmerna om vårt material här i Malmö delar.

 

Om resursen

 

Information

Materialet i Samhällskunskap 1a/1b består av ett manus som är gemensamt för de olika filmerna. Manus finns inbäddat nedan på den här sidan och det finns också en länk till filen så att du enkelt kan ladda hem det manus som ligger till grund för filmerna i Samhällskunskap 1a/1b.

 

Fil: Manus

Samhällskunskap 1a och b.docx

 

Fil: Manus Arabiska (översättning pågår!)

Samhallskunskap1a1bArabiska.docx

 

Inbäddat manus

 

Inbäddat från Youtube

Nedan finns film som har bäddats in från Youtube. Uppe i det vänstra hörnet finns en funktion som heter Playlist. Klicka på ikonen för Playlist så får du upp alla video som finns i spellistan för Samhällskunskap 1a/1b. Klicka på Youtube ikonen i klippet för att se klippet på Youtube. Om du vill ladda hem filmerna så finns de i en lista med filer längre ner på sidan. Om du klickar på en film så kommer du till den i Team drive där du kan titta på den eller ladda hem filen.

Film

Arbetsmarknaden.mov

De mänskliga rättigheterna.mov

Demokrati.mov

EU.mov

Folkrätten.mov

Individ och samhälle.mov

Konsumenträtt.mov

Medierna.mov

Medierna fortsättning.mov

Privatekonomi.mov

Samhällsekonomi.mov

Samhällsekonomi fortsättning.mov

Samhällsvetenskap.mov

Välfärdsmodeller.mov

 

Skapare av material och licens

Av Fredrik Holmqvist (DUSM-projektet), CC-BY-NC-SA via Malmö delar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.