Gå direkt till innehållet

”Turtle” är en populär modul i Python som möjliggör enkel grafisk programmering. Det kan användas för att bekanta sig med egenskaper för geometriska objekt såväl som en introduktion till sekventiell programmering. Vill du som pedagog komma igång med Turtle-programmering i Google Colab kan du använda denna instruktion som start för dig och dina elever.

Om du arbetar med Python-programmering i Google Colab har du kanske upptäckt att det inte finns inbyggt stöd för Turtle, men genom att importera ett externt paket “ColabTurtle” får du och dina elever tillgång till Turtle direkt i Google Colab.

Låt eleverna prova själva och diskutera skriftligen eller muntligen i era kanaler under distansstudierna.

 

Hur kommer du igång?

  • Börja med att öppna en ny “notebook” i Google Colab.
  • I kodblocket skriver du in följande kodrader och klickar på “Run”
!pip3 install ColabTurtle
from ColabTurtle.Turtle import *
initializeTurtle()

Exempel på kod

 

  1. Först laddar Google Colab ner alla nödvändiga filer och installerar dem i din virtuella arbetsmiljö. 
  2. På andra kodraden importerar du allt i det installerade paketet, så att du får tillgång till alla funktioner i ColabTurtle.
  3. Tredje kodraden initierar ritfönstret. Den vita cirkeln med en pil ovanpå är din “sköldpadda” som vi nu kan programmera att röra sig på skärmen.

För att rita med din “sköldpadda” måste du skapa instruktioner. Vi börjar med följande funktioner:

forward() 
left()

Innanför parenteserna anger du hur långt “sköldpaddan” ska röra sig respektive hur stor vinkel ”sköldpaddan” ska vrida sig.

Exempel på kod

Uppgift: Kan du med funktionerna ovan rita en kvadrat?

Tips: Om du vill börja om och rensa utskriften skriver du följande kod i ditt kodblock:

 initializeTurtle()
  • När du är klar med kvadraten kan du prova att rita en triangel.
  • När du är klar med triangeln kan du prova att rita en triangel inuti en kvadrat.

Tips: för att lyfta och sätta ner pennan (så att du inte ritar alla rörelser) använder du funktionerna:

penup()
pendown()

 

Övriga funktioner för Turtle i Colab är följande:

Funktion Indata Beskrivning
forward()
längd Flyttar “sköldpaddan” framåt angiven längd
backward()
längd Flyttar “sköldpaddan” baklänges angiven längd
right()
vinkel Vrider “sköldpaddan” medsols enligt given vinkel
left()
vinkel Vrider “sköldpaddan” motsols enligt given vinkel
penup()
Plockar upp pennan så att “sköldpaddans” förflyttning inte ritas på skärmen
pendown()
Sätter ner pennan så att “sköldpaddans” förflyttning ritas på skärmen
speed()
heltal 1 – 10 Ändrar ”sköldpaddans” hastighet
setx()
x Ändrar ”sköldpaddans” x-koordinat
sety()
y Ändrar ”sköldpaddans” y-koordinat
goto()
x,y Flyttar “sköldpaddan” till position x, y (notera att (0, 0) är placerat längst upp till vänster på skärmen)
showturtle()
Visar ”sköldpaddan” på skärme
hideturtle()
Gömmer ”sköldpaddan” så att den inte syns på skärmen
bgcolor()
färgens namn (engelska) Anger färg för på bakgrunden, ex. “red”, “black” osv.
color()
färgens namn (engelska) Anger färg för det som ritas, ex. “red”, “black” osv.
width()
positivt heltal Anger bredden för det ritade strecket som ”sköldpaddan” lämnar efter sig

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.