Gå direkt till innehållet

Den här motivationsteorin utgår från att eleven ställer sig frågan: Är jag lika bra som de andra? För att svara på frågan gör eleven en social jämförelse med andra elever i klassen. Att uppfatta sig som bättre eller sämre än andra och har betydelse för elevens motivation och beteenden. 


Om självvärdering av ämneskunskaper

Det finns ett tydligt samband mellan elevens värdering av sina egna ämneskunskaper, motivation och kunskapsresultat

Om en elev bedömer sina egna ämneskunskaperna som goda i exempelvis matematik har de goda ämneskunskaperna störst betydelse för elevens motivation i matematik. Forskning visar alltså att det finns ett tydligt samband mellan värderingen av ämneskunskaper och motivation! 


 

Hur elever värderar sina egna ämneskunskaper

  1. Social jämförelse
  2. Andras bedömning

 

1. Social jämförelse

Leon Festinger (amerikansk socialpsykolog) menar att vi från födseln har en benägenhet att utvärdera oss själva och vad vi presterat. Man brukar jämföra sig med andra när det inte finns några tydliga och mätbara faktorer/kriterier att jobba mot. Det går lätt att dra en parallell till att vi ständigt jämför olika aspekter av våra liv med andra i exempelvis sociala medier. Vi jämför utseende, vänner, fritidsaktiviteter och framgång. Beroende på vem vi jämför med kommer vi att uppfatta oss själva olika.

Social jämförelse innebär alltså att elever jämför sig med varandra. Resultatet av jämförelsen ligger sen till grund för hur elever värderar sina egna ämneskunskaper:

  • Jag är bland de bästa i jämförelse med andra → ökad tro på de egna ämneskunskaperna. 
  • Jag är bland de sämsta i jämförelse med andra → minskad tro på de egna ämneskunskaperna. 

 

En negativ effekt av att jämföra sig med andra blir att de egna framstegen inte syns. Eleven kanske gör egna framsteg, men  tillhör fortfarande bland de sämsta i klassen. Eleven har kanske blivit bättre på att stava men de flesta andra stavar fortfarande bättre. mförelsen och att man inte ser sina egna framsteg försvagar alltså motivationen! 

En intressant tankelek är då om det är bättre (för elevernas värdering av sina ämneskunskaper) att vara relativt duktig i en svag klass än att vara en relativt svag elev i en duktig klass. Är det bättre att vara en stor fisk i en liten damm eller en liten fisk i en stor damm? Flera studier visar att om kunskapsnivån är hög i en klass, så värderar eleverna sina ämneskunskaper lägre. Jämförelsen väger tyngre än de uppgifter de ändå klarar bra. Den sociala jämförelsen kan göra att eleven börjar tvivla på sin egen förmåga. 

 

 

2. Andras bedömning

Den andra värderingen av sina ämneskunskaper är kopplat till lärares bedömningar. Lärares bedömningar ligger ofta till grund för hur elever värderar sig för hur bra eller dåliga de är i ett ämne. Vad värdesätter läraren? Individuella förmågor? Att kunna samarbeta? Får eleven positiv eller negativ feedback? Har man klarat ett prov eller inte? 


 

Hur motverka social jämförelse av ämneskunskaper

Undervisningsstrategier

Över lag handlar strategierna om att tona ner den sociala jämförelsen och att flytta fokus från jämförelsen till att klara av uppgifter och att se sina egna framsteg. 

  • Tona ner elevernas tendens till social jämförelse. 
  • Hjälp eleverna att sätta upp kortsiktiga, individuella och realistiska mål. 
  • Ge eleverna möjlighet att se att de gör framsteg. 
  • Hantera bedömning enskilt, inte inför andra. 
  • Uppmuntra eleverna att misstag är en naturlig del av lärprocessen (inte att man har gjort ett dåligt resultat). 
  • Anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar (så att man får möjlighet att klara av uppgifter och jobba utifrån sin egen nivå för att kunna ta nästa steg/nivå).


 

Nyfiken på fler motivationsteorier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.