Gå direkt till innehållet

I den här resursen hittar du SQ3R-metoden som lämpar sig väl för naturvetenskapliga ämnen och faktatexter som inte ger läsaren något tolkningsutrymme. I resursen presenteras en mall som hjälper eleverna att organisera sin läsning.

Linda Ellinore Lindberg och Emelie Bjurling har jobbat i ett projekt med olika lässtrategier i naturvetenskapliga ämnen med sina elever på Pauliskolan. Projektet undersökte vilka lässtrategier andraspråkselever använder och är hjälpta av i kemiämnet. Arbetet presenteras i artikeln ”Lässtrategier inom naturvetenskapligt orienterade texter”.

Längst ner på sidan hittar du länkar till fler lässtrategier!

 


SQ3R-metoden

Det finns flera olika tekniker som kan användas vid läsning av texter. En av de mest beprövade är SQ3R-metoden: Survey, Question, Read, Recite och Review:

S: Skumma eller ögna (survey) igenom texten, läs kapitelrubriker och sammanfattningar.

Q: Omvandla rubrikerna till frågor (question) som texten ger svar på.

R: Försök hitta svar på frågorna medan du läser texten (read).

R: När du har läst texten kan du repetera huvudpunkterna (recite eller recall) från varje
stycke eller kapitel.

R: Ögna slutligen igenom texten ännu en gång och fundera på vad som är väsentligt i texten (review). Skriv ett referat med dina egna ord. Referat är ett av de effektivaste sätten att lära sig att hitta det väsentliga i en text.

 


 

Lathund att ladda ner

 


 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.