Gå direkt till innehållet

I denna del finner du förslag på hur lärare använder Kooperativt Lärande i sitt klassrum i olika ämnen och olika stadier samt reflektioner över hur det har fungerat.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Träslöjd åk 4-6

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Nenad Videsvall är förstelärare på Nydalaskolan. Här delar han med sig av ett exempel på hur du kan använda Kooperativt Lärande i träslöjd. Alla de fetade orden finns förklarade under antingen lektion 3 Strukturer inom Kooperativt Lärande eller lektion 4 Begreppslista och förklaringar.

Under ”Se mer” hittar du det bifogade träslöjdsexemplet.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Förskoleklass

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Dokumentet ”Förskoleklass” är en sammanfattande redogörelse över tre förskoleklassers upplägg. De tre övriga dokumenten är lektionsupplägg samt utvärdering från förskoleklass A, B och C på Glasbruksskolan.

Under ”Se mer” hittar du fyra dokument.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Religion åk 5

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Sofie Nilsson, förstelärare på Rosengårdsskolan, har under en lektion i religion använt två strukturer för att eleverna tillsammans ska träna sig på att kunna förklara ord och begrepp inom området Etik och moral.

Under ”Se mer” hittar du upplägg samt reflektion kring lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Barnkonventionen och måla jordklotet

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Helena Yngvesson är förstelärare i fritidshem på Nydalaskolan. Hon driver utvecklingen – tillsammans med skolans fritidspedagoger – av Kooperativt lärande på fritidshemmet på skolan.

Här får du ta del av hur strukturen ”Karusellen” används på fritidshemmet i skolans gemensamma tema Barnkonventionen.

Under ”Se mer” hittar länk till temaarbetet.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Nyckelkompisar – lär elever samarbeta i par

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Anneke Moerkerken är grundskollärare och specialpedagog och har lång erfarenhet av att arbeta med Kooperativt lärande. Anneke har under flera år varit vårt bollplank och generöst delat med sig av sina kunskaper om Kooperativt lärande i såväl Sverige som Nederländerna. Hon är också medförfattare till Grundbok i kooperativt lärande-Vägen till det samarbetande klassrummet. Lund: Studentlitteratur (2017).

När elever arbetar tillsammans i grupp ökar deras prestation och lärande. För att kunna arbeta tillsammans på ett effektivt och fungerande sätt i undervisningen behöver eleverna få möjlighet att träna samarbete. I sin avhandling Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete lyfter Karin Forslund Frykedal (Linköpings Universitet, 2008) bland annat fram att elever som har tränats i samarbete lär sig mer, är mer motiverade och känner ökad samhörighet med gruppen. Att kunna samarbeta är grunden för att kunna arbeta i grupp och tränas bäst i par eftersom det är färre deltagare då.

Ta del av Annekes tankar om nyckelkompisar! Vi brukar oftast använda lärkompis/lärkompisar eller säga par om nyckelkompisar.

Under ”Se mer” hittar du länk till: Nyckelkompisar, ett sätt att lära elever att samarbeta i par

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Frihetstiden åk 6

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Sofie Nilsson, förstelärare på Rosengårdsskolan, har tidigare delat med sig av en lektionsplanering i ”Etik och moral”. Nu får ni ta del av en lektion i historia där eleverna har arbetat med frihetstiden.

Lektionen bygger på strukturen ”Mina ord, dina ord”.

Under ”Se mer” hittar du Sofies lektionsplanering.

Under ”Se mer” hittar du en elevmall för ”Mina ord, dina ord”.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Idrott och hälsa i åk 1-3

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Lena Lundberg, förstelärare på Nydalaskolan berättar: ”Många av strukturerna som beskrivs inom Kooperativt Lärande är ofta riktade till klassrumssituationer där eleverna har material som penna, papper, bord och en tilldelad plats. I mitt ämne-Idrott och hälsa-tar jag mig friheten att anpassa strukturerna och övningarna till mitt klassrum: idrottshallen, naturen eller skolgården. Det kan ibland kännas klurigt men vinsterna är ofta värda ansträngningen: elever som är delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande är i min erfarenhet benägna att vara mer motiverade och nyfikna under lektionerna.” Läs vidare hur Lena har lagt upp en av sina lektioner i Idrott och hälsa.

Under ”Se mer” hittar du Lenas lektionsplanering.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Matematik åk 3

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Linda Swärd är förstelärare på Nydalaskolan. I hennes Pedagogiska planering presenterar hon ett lektionsupplägg i matematik där lektionens mål är att eleverna tillsammans i lärkompisar ska lösa matematiska problem genom att använda en strategi som de tidigare har arbetat med samt att tillsammans i team berätta hur uppgiften har lösts och vilka metoder/strategier som har paren har använt.

Under ”Se mer” hittar du Lindas planering.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Matematik åk 7-9

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Patrik Johansson jobbar som förstelärare på Johannesskolan. På Johannesskolan är det förstelärarna som tillsammans med förstelärare i fritids driver skolans utvecklingsarbete i Kooperativt lärande. Johannesskolan är en av Malmös grundskolor som tillsammans med Linda Sikström och Daniel Prsa från PDM har arbetat under en längre tid med att implementera Kooperativt lärande.

Förutom att ta del av en lektionsplanering i bilagan så får du också läsa Patriks tankar om bland annat lärarrollen i det kooperativa klassrummet och hur han delar upp eleverna i grupper.

Under ”Se mer” hittar du lektionsplaneringen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Svenska åk 2

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Charlotta Jensfelt, förstelärare, på Johannesskolan undervisar i åk 2 och arbetar ofta med Kooperativt lärande. Läs mer om hur Charlotta använder strukturerna i svenska. I planeringen beskriver hon hur eleverna använder strukturer för att lära sig en ny ordklass och när de arbetar med argumenterande texter.

I den här planeringen ingår följande struktur: Mina ord, dina ord

Under ”Se mer” hittar du Charlottas planering.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Religion åk 6

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

Hanna Wallinder, förstelärare på Nydalaskolan, beskriver i sin Pedagogiska planering hur eleverna ska arbeta med hitta olika lösningar på ett moraliskt problem.

Strukturerna som Hanna använder sig av under denna lektionen är ”Mötas i mitten” och ”Switcheroo”.

Under ”Se mer” hittar du Hannas planering.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

SO / NO åk 2

2. Kooperativt lärande i praktiken

Till lärare

”Jag har märkt på eleverna att de är så mycket mer aktiva sedan vi började med detta arbetssätt kring filmvisning i SO/NO. Alla elever vill vara med och bidra till sin grupp.” Detta berättar Charlotta Jensfelt, förstelärare, på Johannesskolan. Hon undervisar i åk 2 och arbetar ofta med Kooperativt lärande.

Under ”Se mer” kan du läsa om hur Charlottas undervisning och hur hon använder strukturerna: ”Ordet runt” och ”Rangordna” (Bygga en triangel).

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.