Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Introducerar vad som är en bra analys.
  • Exemplifierar och förklarar med hjälp av elev- och bedömningsexempel.
  • Låter eleverna öva analyser och få formativ feedback.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introduktion till analys med kort förklaring och exempel

Vad är en analys och hur gör man en bra analys?

Till lärare

Ett moment i vilken du som lärare fördjupar elevernas kunskaper kring hur en gör en bra analys.

Förbered momentet genom att själv repetera det relevanta stoffet och lägg upp en plan för hur du ska presentera det för eleverna. Använd de bifogade materialet – en text med exempel och en förklarande film –  eller hitta något som du är mer bekväm med.

Visa filmen om vad som är en bra analys eller använd ett eget exempel. Säkerställ att eleverna har förstått genom några korta frågor. Gå sedan vidare till nästa moment där eleverna får öva.

 

 

Till elever

Ett moment i vilket du fördjupar dina kunskaper om hur en gör en bra analys.

I SO-ämnena återkommer ständigt uppgiften att du som elev ska göra en analys av något. Förmågan att göra en bra analys är också viktigt för att nå ett gott betyg. Men hur lär en sig då hur en gör en bra analys? I detta moment för du begreppet analys förklarat för dig och du får en chans att titta på elevexempel med konkreta lärarkommentarer. Titta på filmerna och ställ frågor till din lärare om det är något du inte förstår. Gå sedan vidare till nästa moment där du får öva.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Att öva analys med formativ återkoppling

Vad är en analys och hur gör man en bra analys?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare låter eleverna öva analyser och ger dem formativ feedback under tiden

Förbered lektionen genom att distribuera bifogad övning – eller en egen övning du tycker bättre om – till eleverna analogt eller digitalt. 

Gå igenom instruktionerna till övningen med eleverna. Låt dem sedan öva individuellt och läs systematiskt det de gör och ge kontinuerligt formativ feedback. Låt också eleverna jobba i små grupper 2-3 elever och öva på att ge varandra formativ återkoppling så att de även kan bli bättre på denna förmåga.

 

Till elever

I detta moment får ni öva på att göra en bra analys.

Läs igenom texten kring vad som utgör en bra analys och ta del av elev- och bedömningsexemplen. Fråga din lärare om det är något du inte förstår.

Gör sedan övningsuppgifterna.

Sätt dig sedan i de grupper din lärare ordnar och läs och jämför dina svar med dina gruppmedlemmars. Ge dem formativ återkoppling som både berättar för dem vilken kvalité du tycker deras analys har och vad du tycker att de kan göra bättre. Lyssna på den återkoppling de ger dig och ändra i dig egen analys vid behov.

Visa analysen för din lärare och ta del av dennas återkoppling.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.