Gå direkt till innehållet

Vi människor är en del av naturen. Samtidigt är vi beroende av det som finns och händer i naturen på många sätt. Syret vi andas kommer från växter och i skogen hämtar vi virke och bränsle. Humlor och andra insekter pollinerar våra odlingar, och torsken på tallriken är fångad i havet. Grönska, fågelsång och porlande vatten får oss att må bättre – både till kropp och själ. Det finns många exempel på hur naturen är nyttig och nödvändig för oss, och vi kan inte alltid ta tjänsterna för givna. Begreppet ”ekosystemtjänster” handlar om just detta. Materialet är framtaget av Naturum Vattenriket Kristianstad.

Ekosystemtjänster handlar om sådant som kommer från naturen och som vi människor kan ha nytta av. Det kan till exempel handla om mat, virke, avkopplande platser, skydd mot väder och vind och pollinering.

Ekosystemtjänster är livsviktiga, men själva ordet är en smula otillräckligt. För att fånga begreppets innehåll behöver man vrida och vända på det, se det ur olika vinklar och få konkreta exempel. Man behöver uppleva ekosystemtjänsterna med sina egna sinnen för att förstå varför de är så viktiga.

Det här verktyget är till för lärare och elever som vill jobba med ekosystemtjänster på ett handfast och roligt sätt. Ni kommer att arbeta utomhus med både kropp och hjärna, och ni kommer att använda många olika metoder för att undersöka naturen.

Verktyget är främst anpassat att användas i grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Genom aktivitet och reflektion kan barn, unga och vuxna utveckla sin medvetenhet och kunskap om naturens fantastiska nyttor.

 


Fyra kategorier av Ekosystemtjänster

När man pratar om ekosystemtjänster brukar man dela in dem i fyra olika kategorier. De hänger ihop med varandra och vissa ekosystemtjänster passar i fler än en kategori – men uppdelningen kan ändå vara användbar som ett sätt att sortera och hålla ordning på begreppen.

  1. Stödjande
  2. Reglerande
  3. Försörjande
  4. Kulturella

Det här arbetsområdet består av fyra lektioner och bygger på de fyra kategorierna av ekosystemtjänster.

Till samtliga kategorier finns olika uppgiftskort som eleverna ska jobba med. Uppgiftskorten finns att ladda ner (pdf). Hur uppgiftskorten ska användas står beskrivet i varje lektion. Under ”moment” kan du ladda ner uppgiftskorten till elevernas Classroom.


 

Lärarhandledning

Under ”PP” hittar du en lärarhandledning till hela arbetsområdet. I handledningen finns en utförlig beskrivning av hela arbetets upplägg, från början till slut. Börja gärna med att läsa den för att få en överblick.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Stödjande

I den här lektionen hittar du stödjande ekosystemtjänster, det vill säga sådant som behövs för att de övriga ekosystemtjänsterna ska fungera. Det kan till exempel handla om livsmiljöer, kretslopp och...

Reglerande

I den här lektionen hittar du reglerande ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som bidrar till att hålla saker och ting i balans och på en ”lagom nivå”. Det kan till exempel handla om...

Försörjande

I den här lektionen hittar du försörjande ekosystemtjänster. Det handlar om sådant vi använder för våra materiella behov, till exempel mat, virke och bränsle. I den här kategorin är det viktigt med bå...

Kulturella

I den här lektionen hittar du kulturella ekosystemtjänster. Här finns sådant vi behöver för att må bra och trivas. Det kan till exempel handla om lugn, tystnad och skönhet men också om aktiviteter och...