Gå direkt till innehållet

I den här lektionen hittar du kulturella ekosystemtjänster. Här finns sådant vi behöver för att må bra och trivas. Det kan till exempel handla om lugn, tystnad och skönhet men också om aktiviteter och upplevelser som gör livet rikare. 

Använd dig av uppgiftskorten. Länkarna i listan nedan leder till uppgiftskort att ladda ner i pdf-format.

  1. Turism och besöksnäring
  2. Olika aktiviteter
  3. Hur ni upplever platsen

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Uppgiftskort – kulturella ekosystem

Kulturella

Till lärare

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Till elever

Här hittar du uppgiftskort.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.