Gå direkt till innehållet

I den här lektionen hittar du reglerande ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som bidrar till att hålla saker och ting i balans och på en ”lagom nivå”. Det kan till exempel handla om skydd mot översvämningar, torka och extrem väderlek. Men också om rovdjur som håller antalet växtätande insekter nere. 

Använd dig av uppgiftskorten. Länkarna i listan nedan leder till uppgiftskort att ladda ner i pdf-format.

  1. Väder- och erosionsskydd
  2. Tystnad och bullerskydd
  3. Skydd mot översvämning 1
  4. Skydd mot översvämning 2
  5. Luftrening
  6. Biologisk kontroll

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Uppgiftskort – reglerande ekosystem

Reglerande

Till lärare

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Till elever

Här hittar du olika uppgiftskort.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.