Gå direkt till innehållet

I den här lektionen hittar du stödjande ekosystemtjänster, det vill säga sådant som behövs för att de övriga ekosystemtjänsterna ska fungera. Det kan till exempel handla om livsmiljöer, kretslopp och näringsvävar, men också om fröspridning och pollinering. 

Använd dig av uppgiftskorten som du finner i listan nedan. Samtliga länkar leder uppgiftskort i pdf:er.

  1. Fröspridning
  2. Växter på minuten
  3. Variation och livsmiljöer
  4. Skruttiga träd
  5. Pollinering
  6. Näringsvävar
  7. Nedbrytning
  8. Fåglar på minuten

Under ”moment” kan du ladda ner uppgiftskorten.

 

Om uppgiftskorten

Den viktigaste beståndsdelen i det här pedagogiska verktyget är uppgiftskorten. De ger en kort bakgrund, instruktioner till eleverna och kriterier för att sätta poäng på de ekosystemtjänster de bedömer. Dessutom finns några frågor för vidare diskussion och reflektion.

Introduktionstexten berättar översiktligt om hur den aktuella ekosystemtjänsten fungerar, och varför den är viktig.

Instruktionen till själva uppgiften preciserar hur eleverna ska gå tillväga, vad de ska undersöka och vad de behöver ha i åtanke när de gör sin bedömning.

Poängkriterierna används för att bedöma hur väl den aktuella ekosystemtjänsten fungerar i just detta område. Poängskalan går från noll till tre, där trean motsvarar bästa tänkbara scenario. Noll innebär att det inte går att sätta något poäng.

”Fundera på” – frågorna längst ner på uppgiftskortet är till för att få eleverna att reflektera över ekosystemtjänster i ett vidare perspektiv. De kan också användas som underlag för diskussioner och fortsatt arbete.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Uppgiftskort – stödjande ekosystem

Stödjande

Till lärare

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Till elever

Här hittar du olika uppgiftskort.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.