Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

 

 • Repeterar tillbaka till alla tidigare lektioner och knyter ihop trådarna inför denna lektion.
 • Undersöker vilka mönster eleverna upplever att det finns kring dejtande, att bli kär, att pussas/kyssas/hångla.
 • Diskuterar huruvida könsroller påverkar ovan nämnda dejtande etc. på ett menligt sätt.
 • Pratar om #meetoo

 

Materialtips

Inför denna lektion kan du med fördel också ta del av resursmaterialet kring kroppsspråk som också ligger på Malmö delar (Kroppen talar). Speciellt användbart när du kommer till momentet som handlar om ett nej som egentligen är ett ja.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Samtyckesspelet. 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Knyta ihop trådarna

Dejtande, hångel och samtycke?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare tillsammans med eleverna repeterar de teman ni hittills gått igenom under arbetsområdet och knyter ihop dem inför den huvudsakliga diskussionen kring dejtande, kärlek och hångel. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka upp det huvudsakliga resultatet från de lektioner ni haft tidigare. Sätt fingret på det viktiga ni har etablerat tillsammans.

 

Genomför

Inled momentet genom att be eleverna knyta ihop säcken. Berätta att dagens lektion kommer att handla om hur folk dejtar, blir kära och i förlängningen hånglar. Vilka regler gäller för vad som är okej och inte okej i enlighet med de sociala normer som gäller. Men innan ni kommer dit så ber du eleverna titta på allt annat ni gått igenom under arbetsområdet fram tills dess och sammanfatta i kort punktform de som de tycker är viktigt att ha med sig när ni börjar prata hångel.

Ge eleverna tid att sammanfatta och ta sedan en helklassdiskussion där ni samlar ihop elevernas repetitioner på tavlan eller i ett digitalt dokument. På detta sätt repeterar ni kunskap och ger elever som missat någon lektion eller moment en chans att komma ikapp.

 

Gissningsvis får ni ihop något liknande:

 • Synen på kärlek har ändrats över tid.
 • Kärlek har verkligen inte varit – eller är – en självklarhet som basen för äktenskap och relationer i världen.
 • Kön är inte så enkelt och fyrkantigt som en först tror.
 • Det finns flera olika sexuella läggningar och kombinerat med olika könsidentiteter finns alla tänkbara kombinationer.
 • Vi lever liv definierade av tydliga könsroller. Killar ”ska” vara på ett sätt och tjejer ”ska” vara på ett annat.
 • Dessa könsroller mynnar ut i en värld där kvinnor bland annat har mindre makt. Detta osynliga system kallas ibland patriarkatet och de som strävar efter att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter kallas oftast feminister.

 

Till elever

I detta momentet repeterar vi  allt annat vi gått igenom under arbetsområdet fram tills nu.

Fundera på vilka lektioner ni haft hittills och sammanfatta i kort punktform de som de tycker är viktigt att ha med sig när ni börjar prata hångel.

Dela sedan med er av det ni skrivit så att ni i klassen kan få ihop en gemensam lista. Genom att dela med er hjälper ni elever som kanske missat någon lektion eller något moment.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Så … hur kommer vi till hånglet?

Dejtande, hångel och samtycke?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare med elevernas hjälp tar reda på vilka regler som gäller för att bli ihop, att ha relationer och att hångla – om en är en ung tonåring. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att själv tänka igenom vad du vill ha ut i förhållande till var ni är i arbetsområdet och hur långt ni har kommit än så länge.

 

Genomförande

Syftet med momentet är att ta reda på hur eleverna upplever att förälskelse, dejtande och vägen till förhållande ser ut för ungdomar ser ut idag. Ett sätt att komma dit är att dela med sig av en egen erfarenhet från sin ungdom. Egna förälskelser – lyckade eller olyckliga – är lätt att bjuda på, särskilt som nervositeten, de trevande och lite valhänta nog är universellt över generationerna och en lärare som bjuder på sig själv alltid uppskattas.  Det är nog mest formerna för kärlek och dejtande och hur det går till som ändrats över tid. Idag är sociala medier en större del av ekvationen än för dem av oss som är uppväxta före Internet.

Gissningsvis kommer eleverna att frikostigt dela med sig av sina erfarenheter om hur det går till – även om det kanske inte kommer att beskrivas som just personliga erfarenheter, eftersom det är lite känsligt. Men garanterat kommer eleverna att hjälpa till att ge en sorts mindmap över hur flirtande och relationsskapande går till nu för tiden.

Till elever

I detta momentet får du och dina klasskamrater hjälpa din lärare att få en bild av hur ungdomar idag blir förälskade, flirtar och utvecklar relationer.

 

Samla ett antal punkter, enskilt eller i grupp, som beskriver ett typiskt scenario när två personer blir kära. Hur träffas ungdomar, var någonstans tas de första kontakterna, hur utvecklas det från vänskap till kärlek. Är det i skolan, sker det på nätet eller någon annanstans? Hur och när vet dom att de är ihop? Hur sprids informationen om de nya paret etc. Förhoppningsvis delar er lärare med sig av egna erfarenheter från ”förr” och då kan ni jämföra. Skiljer det sig i hur folk träffas och blir kära idag jämfört med hur det var förr?

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Titta på kärleksprocessen utifrån könsrollerna

Dejtande, hångel och samtycke?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare ber eleverna fundera över kärleksprocessen utifrån de könsroller som iakttagits tidigare.

 

Förbered

Som lärare på högstadiet (och människa) kan du ju ganska lätt förutspå det ungefärliga resultatet i föregående momentets sammanställning. Du har troligtvis redan ganska bra koll på hur tonåringar träffas, flirtar och blir kära och det är inte nödvändigtvis så annorlunda från hur det såg ut på din egen tid. Detta moment syftar till att hjälpa eleverna se om det finns aspekter i flirtandet och bli-tillsamanset som styrs eller påverkas av de könsroller ni diskuterat under föregående lektion. Vi vet att det är så men i detta moment vill vi att eleverna ska göra kopplingarna själva. Fundera därför på om det finns frågor som kan hjälpa dem på traven.

 

Genomförande

Be eleverna fundera på om de ser hur könsroller påverkar flirtande/dejtande. Finns det osynliga regler för vem som förväntas göra vad och hur en ska agera när vissa saker händer? Låt eleverna få fundera enskilt och i grupp. Om du som lärare märker att uppgiften är svår och framstegen är skrala kan du ju hjälpa till med följdfrågor som du skriver på tavlan eller delar digitalt.

Förslag på frågor

 • Finns det någon skillnad i vem som tar initiativ?
 • Finns det saker som killar förväntas göra och säga respektive som tjejer förväntas göra och säga?
 • Är det ok för en tjej att vara framåt och säga att hon vill bli ihop? Är det okej om hon säger att hon vill hångla? (även om ordvalet troligtvis är annorlunda 🙂 )
 • Är det någon skillnad på vilka bilder som kan skickas mellan två personer som flirtar? Vad är okej för en tjej att skicka respektive en kille?

Till elever

I detta moment tittar ni på dejtande och kärlek utifrån de könsroller ni diskuterat under förra lektionen.

 

Fundera på om det finns några skillnader i hur tjejer och killar förväntas bete sig vad det kommer till flirtande, kontaktförsök och kärlek. Finns det saker som killar förväntas göra? Finns det saker som tjejer förväntas göra? Fundera exempelvis på följande frågor:

 • Finns det någon skillnad i vem som tar initiativ?
 • Finns det saker som killar förväntas göra och säga respektive som tjejer förväntas göra och säga?
 • Är det ok för en tjej att vara framåt och säga att hon vill bli ihop? Är det okej om hon säger att hon vill hångla? (även om ni kanske inte skulle använda ordet hånga 🙂  )
 • Är det någon skillnad på vilka bilder som kan skickas mellan två personer som flirtar? Vad är okej för en tjej att skicka respektive en kille?

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hur vet jag när det är dags att kyssas? Om kroppsspråk och signaler

Dejtande, hångel och samtycke?

Till lärare

Ett moment i vilket ni till föregående diskussion om hur flirtande går till och vilken roll könsroller spelar lägger kroppsspråk och signaler. 

 

Förbered

Tänk igenom rätt ingång i förhållande till hur diskussionen gått i klassen hittills under lektionen.

 

Genomförandet

Fråga klassen. Hur vet en när hen vill bli pussad på/kysst – eller när det är okej att göra det? Om det hjälper måla upp en situation med två ungdomar som sitter i en soffa tillsammans efter att ha tittat på en film ihop. De har umgåtts allt mer ensamma med varandra. Båda två är ganska säkra på att den andre gillar dem tillbaka men de har liksom inte kommit överens om att de ”är tillsammans”. Och nu sitter det där – ganska nära varandra. Och kanske vill pussas. Eller åtminstone undrar en av dem det i sitt huvud: hur vet jag när det är dags? Tänk om hen tycker att jag är helt knäpp?

Låt eleverna diskutera med bänkgrannen eller ta diskussionen i helgrupp? Samla alla tankar på tavlan eller i en gemensam fil.

 

Till elever

I detta moment funderar ni på vilka signaler som krävs för att en ska börja pussas/kyssas.

Två ungdomar som sitter i en soffa tillsammans efter att ha tittat på en film ihop. De har umgåtts allt mer ensamma med varandra. Båda två är ganska säkra på att den andre gillar dem tillbaka men de har liksom inte kommit överens om att de ”är tillsammans”. Och nu sitter det där – ganska nära varandra. Och kanske vill pussas. Eller åtminstone undrar en av dem det i sitt huvud: hur vet jag när det är dags? Tänk om hen tycker att jag är helt knäpp? Hur ska jag göra? Hur vet jag att hen vill pussas tillbaka?

Ge lite tips till personen i soffan? Hur gör en i detta läge? Vilka signaler ska en skicka ut för att veta att det är ok? Vad ska en säga?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ett nej som egentligen är ett ja

Dejtande, hångel och samtycke?

Till lärare

I detta moment tar vi oss an det extremt spridda och lika skadliga fenomenet med ett nej som egentligen är ett ja (åtminstone om en ska tro film och tv).

 

Förbered

Leta fram lämpliga klick från film och tv som illustrerar momentet som du kan visa eleverna. Tips om lämpliga scener kommer längre ner. Detta moment går utmärkt att kombinera med resursen kring kroppsspråk som också ligger på Malmö delar. Det tar upp aspekter som: hur säger jag med min kropp samma sak som med mina ord.

 

Genomför

Visa eleverna klippen – mer eller mindre utan introduktion eller kommentar. Fråga sedan om detta fenomen fortfarande existerar? Det vill säga fenomenet att en tjej inte riktigt kan visa samma intresse och vilja ta för sig/kyssas/vara kåt, utan måste vara en ”bra” flicka och säga nej medan pojkar då måste pusha på. Är detta en del av spelet? Är det så det görs fortfarande?

 

Exempel på scener med nej som är ja

 • Love scen från Bladerunner (oftast 3-5 minuters klipp, romantisk musik etc. Halvvägs genom scenen vill den kvinnliga huvudrollen gå. Harrison Fords karaktär hindrar henne från att få, trycker upp henne mot en vägg med våld – men givetvis vill hon ha honom -egentligen.)
 • Predatory Romance in Harrison Ford Movies (Finns på Youtube. Längre klipp. Innehåller scenen från Bladerunner ovan).
 • Inappropriate Moments in James Bond Movies (Youtube, en samling av James Bonds värsta övertramp)
 • 50 no’s and a yes means yes (scen från Family guy som driver med just Bondfenomenet)
 • Baby it’s cold outside – julens läskigaste ”nej betyder nog egentligen ja”-favorit (Finns på Youtube)

 

Till elever

I detta moment pratar vi om ett återkommande fenomen från tv och film där tjejer säger nej men egentligen menar ja – och undersöker om detta fortsatt är en idé som förekommer.

Titta på klippen och delta i diskussionen i klassen. Är detta fortfarande en grej? Ja/nej?

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

#Meetoo

Dejtande, hångel och samtycke?

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare kopplar ihop allt som ni pratat om under lektionen med #meetoo-kampanjen. 

 

Förbered

Ta fram en kortfattad information kring #metoo-kampanjen som är lämplig att delge eleverna. När detta skrivs är kampanjen så nyligen att ingen större förklaring krävs men om bara några år behöver kanske fenomenet förklaras något.

 

Genomför

Visa på #meetoo-kampanjen som var stor 2017/2018. Visa på den otroliga bredd som kampanjen fick i just Sverige. Bransch efter bransch. Exemplifiera med några av de berättelser som kom fram under kampanjen.

Be eleverna dra en slutsats av helhetsbilden du presenterar. Rimligtvis bör den landa i något som liknar: ”Kvinnor i alla tänkbara branscher berättar samma historia. En otrolig mängd kvinnor. Kanske en majoritet av alla kvinnor delar samma upplevelse. Allt för många män verkar inte riktigt förstå var gränserna för samtycke går.

Avsluta momentet och lektionen med att ta ut riktningen för nästa lektion: samtycke!

 

 

Till elever

I detta moment fokuserar ni på #meetoo-kampanjen och funderar på vilka slutsatser vi kan dra av denna.

 

Efter att ha fått ta del av beskrivningen av #meetoo – fundera på frågan: vilken slutsats ska vi dra av #meetoo-kampanjen?

Fundera och delta sedan i diskussionen i klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.