Gå direkt till innehållet

Eleven går ut ur texten med nya erfarenheter, innehållsligt och språkligt

(A) Eleverna går ut ur texten och skriver en självständig argumenterande text om bruna björnarnas situation i Rumänien med utgångspunkt från det de redan kan om ämnet med hjälp av texten.

(B) Eleverna kommer med nya erfarenheter såväl innehållsligt som språkligt i den egna skrivna texten.

(C) Eleverna får utgå från en mönstertext/mall om hur man skriver en argumenterande text som stöd i skrivandet.

(D) Som stöd får de också olika frågor som uppmuntrar till reflektion och som kan hjälpa dem att skriva ner sina för- och motargument. – Se bilagor!

(E) Eleverna genomför sina egna skriftliga arbeten som sedan ska delas med läraren i Google Classroom

För läraren finns även en utvärdering i form av ett VÖL schema att använda vid textbearbetning.

(Arbetssätt och metoder: genomgång och användning av mall/mönstertext för argumenterande text som stöd i skrivande, eget skriftligt arbete i form av en argumenterande text)

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Eleven går ut ur texten”

Lektion 3 – Eleven går ut ur texten

Till lärare

Under ”se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.