Gå direkt till innehållet

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:

 

 • Experiment: Blodomloppet
 • Vänskap och relationer: Att samarbeta – Mötas på mitten
 • Kreativitet och skojigheter: Lekar och aktiviteter

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Experiment: Blodomloppet

Kapitel 4 – Kråkan

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 4, samtala med eleverna om experimentet:

 • Kommer de ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton upptäckte?
 • Kan de återberätta experimentet?
 • Låt eleverna göra experimentet i par. De kan ta tiden åt varandra och turas om att hålla andan.

Lyssna på sången Hjärtat slår. Titta också på experimentet Lungvolymen:

 • Låt gärna eleverna få göra experimentet.
 • Rita en bild på tavlan av lungorna med alveoler (se bild i boken på s.35).
 • Låt eleverna rita av bilden.

Till elever

När ni läst kapitel 4 kommer ni att prata om experimentet Anton gjorde:

 • Kommer du ihåg vad Anton tänkte om blodomloppet?
 • Kan du återberätta experimentet?
 • Ni kommer att diskutera experimentet i klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap och relationer: Att samarbeta – Mötas på mitten

Kapitel 4 – Kråkan

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 4, samtala med eleverna om vikten av att kunna samarbeta:

 • Anton samarbetade med Emma. Vad gjorde de?
 • Kan de återberätta vad de samarbetade om?

Fortsätt därefter med samarbetsövningen ”Mötas på mitten”. Den går till på följande sätt:

 • Dela in eleverna i grupper om fyra.
 • Dela ett A3-ark i fyra individuella sektioner samt en femte sektion, en ruta i mitten, som de ska använda gemensamt.
 • Be eleverna att först enskilt skriva ett svar i den individuella sektionen på pappret.
 • De kan till exempel svara på frågan: Vad krävs för att ett samarbeta ska fungera?

När eleverna svarar enskilt går du runt bland eleverna och ser vad de skriver. När de är klara fortsätter övningen enligt följande:

 • I tur och ordning redogör de för sina enskilda svar. Uppmana dem att inte endast läsa innantill, utan att med hjälp av det de skrivit berätta om alla sina tankar.
 • När alla fyra har redovisat sina tankar för varandra är det dags att skriva.
 • Utse en elev i varje grupp som ska skriva.
 • Tillsammans formulerar de en gemensam text i rutan i mitten. En elev skriver men alla i gruppen hjälper till genom att bidra med sina tankar.
 • När alla grupper är klara övergår aktiviteten till ett helklassamtal.
 • Utse en elev i respektive grupp som redovisar den gemensamma texten för klassen.
 • Sammanfatta klassens tankar kring vad som krävs för ett gott samarbete.

Till elever

När ni läst kapitel 4 kommer ni att prata om vikten av att kunna samarbeta:

 • Anton samarbetade med Emma. Vad gjorde dem?
 • Kan du återberätta vad de samarbetade om?

Därefter kommer du att få testa samarbetsövningen ”Mötas på mitten”. Din lärare berättar hur övningen går till. Den handlar om frågan:

 • Vad krävs för att ett samarbeta ska fungera?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Lekar och aktiviteter

Kapitel 4 – Kråkan

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 4, samtala med eleverna om de olika lekar och aktiviteter som Anton beskriver:

 • Kan de återberätta aktiviteterna?
 • Vem i Antons klass brukar göra vad?
 • Vilka gör de tillsammans i hela klassen ibland?
 • Vilka olika grupperingar/gäng skildras?

Samtala därefter med eleverna om den egna klassen. Vad brukar de göra? Avsluta gärna med att komma på en gemensam aktivitet som ni alla gör på nästa rast. Extra kul om även du som lärare är med på aktiviteten.

Till elever

När ni läst kapitel 4 kommer ni att prata om olika lekar och aktiviteter som Anton beskriver:

 • Kan de återberätta aktiviteterna?
 • Vem i Antons klass brukar göra vad?
 • Vilka gör de tillsammans i hela klassen ibland?
 • Vilka olika grupperingar/gäng skildras?

Därefter kommer ni att tillsammans bestämma en gemensam aktivitet som ni gör på nästa rast.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.