Gå direkt till innehållet

3. Efterarbete

A) Efterarbete i klassrummet: Instruera eleverna vad den skriftliga redovisningen ska innehålla: Redovisa er beskrivning av platsen och slutsatserna med hjälp av tabell, diagram och bilder i en skriftlig rapport.

  • Beskriv platsen utifrån anteckningarna i protokollet.
  • Varför tror ni att varje sorts växt växer där den gör?
  • Vilken skillnad är det längs med gradientens markeringspunkter utifrån ljus och fuktighet?

Eleverna ska också förbereda en muntlig redovisning med de viktigaste slutsatserna och fundera och redogöra kring frågan: ”Om ni skulle göra en ny undersökning, vad skulle ni kunna förbättra?”

 

B) Eftertest: Hur många fler växter kan eleverna namnge efter fältstudien? Förtestet används som eftertest, Vad heter växterna? och resultaten jämförs med förtestets.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Efterarbete”

Efterarbete

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.