Gå direkt till innehållet

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:

 

 • Experiment: Om ljud
 • Vänskap och relationer: Incidenten på rasten
 • Kreativitet och skojigheter: Dikter

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Experiment: Om ljud

Kapitel 5 – Zebbe med Z

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 5, samtala med eleverna om experimentet:

 • Kommer de ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton upptäckte?
 • Kan de återberätta experimentet?
 • Låt eleverna göra experimentet i par (se bild i boken på s.43).

Gör gärna andra experiment om ljud. Här är filmklipp på några exempel:

Lyssna på sången ”Det handlar om ljud”.

Skriv gärna en rapport över experiment ni gör. Här är förslag på rubriker att använda vid skrivandet.

 • Rubrik
 • Fråga (vad som ska undersökas)
 • Hypotes (vad tror ni kommer hända? Förklaring till varför)
 • Material
 • Genomförande (hur ni gjorde)
 • Resultat (vad som hände? Jämför med hypotesen)
 • Slutsats (varför blev det så?)

Till elever

När ni läst kapitel 5 kommer ni att prata om experimentet Anton gjorde:

 • Kommer du ihåg vad Anton upptäckte om ljud?
 • Kan du återberätta experimentet?
 • Ni kommer att diskutera experimentet i klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap och relationer: Incidenten på rasten

Kapitel 5 – Zebbe med Z

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 5, samtala med eleverna om incidenten på rasten:

 • Kommer de ihåg vad som hände?
 • Samtala om att denna incident/pinsamhet inte var schysst?

Titta på filmen ”Skrynkla pappret”.

Budskapet är att det inte går att få en händelse ogjord. Den som blir sårad eller kränkt har fortfarande minnen kvar från händelsen som inte helt suddas ut.

Lyssna på sången ”Man gör rätt om man kan”.

Fortsätt därefter att prata om hur man ber om ursäkt:

 • Vad är viktigt att göra när något sådant händer? Vad har eleverna för tankar kring det.
 • Hur ber man om ursäkt när man gjort fel? Hur visar man förlåt?
 • Låt eleverna få fundera på frågorna en stund enskilt.
 • Dela därefter in dem i par och be dem att berätta om sina tankar.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel.

Till elever

När ni läst kapitel 5 kommer ni att prata om incidenten Anton råkade ut för på rasten:

 • Minns du vad som hände?

Därefter kommer ni att titta på ett filmklipp samt lyssna på en sång. Sedan ska du fundera kring:

 • Vad är viktigt att göra när något sådant händer? Vad har eleverna för tankar kring det.
 • Hur ber man om ursäkt när man gjort fel? Hur visar man förlåt?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kreativitet och skojigheter: Dikter

Kapitel 5 – Zebbe med Z

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 5, samtala med eleverna om dikten Anton hittade på:

 • Kan de återberätta den?

Fortsätt därefter att prata om dikter:

 • Har någon skrivit en dikt tidigare?
 • Kanske någon vill säga en dikt, en egen eller som de läst.

Låt sedan gärna eleverna skriva egna dikter. Här är två mallar/strukturer som hjälp vid skrivandet. Exemplen handlar om vänskapsdikter, men det kan lika gärna vara kärleksdikter, skämtdikter eller dylikt.

Hjälpmeningar som eleverna fortsätter att skriva på, till exempel:

 • En vän är…
 • En vän gör…
 • En vän säger…
 • En vän visar…

Orddikter av orden Vän och Kompis. Här är två exempel:

 • Vänlig
 • Ärlig
 • Närvarande

 

 • Kamratlig
 • Otrolig
 • Makalös
 • Positiv
 • Imponerande
 • Snäll

Eleverna kan exempelvis redovisa sina dikter för varandra genom att läsa dem för klassen eller hänga upp dem på väggarna i klassrummet.

Till elever

När ni läst kapitel 5 kommer ni att prata om dikten Anton hittade på:

 • Kan du återberätta den?

Därefter kommer ni att prata mer om dikter:

 • Har du själv skrivit en dikt tidigare?
 • Vill du säga en dikt för klassen? En egen eller som du läst och kommer ihåg.

Sedan kommer du att få skriva egna dikter. De kan handla om vänskap, kärleksdikter eller något skämtsamt och roligt.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.