Gå direkt till innehållet

En lektion under vilken du som lärare:

  • Inleder med att låta eleverna rita världen på fri hand ur minnet och jobbar vidare med resultatet.
  • Introducerar arbetsområdet.
  • Bestämmer lämplig arbets- och examinationsform i samråd med dina elever.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Rita världen på frihand från minnet

Rita världen

Till lärare

I detta moment får eleverna genomföra den svåra övningen att rita världen på fri hand från minne utan hjälpmedel.

 

Förbered

Gå till resursen rita världen på Malmö delar.  Läs in övningen och förbered på det sätt som föreskrivs.

 

Genomför 

Genomför övningen på det sätt som resursen stipulerar. Minska ner den i omfång vid behov om du känner att det annars blir svårt att hinna med genomgång av arbetsområdets pedagogiska planering och diskussioner kring hur arbetsområdet ska examineras.

Till elever

I detta första moment får du en ganska svår uppgift:

Rita en världskarta.  Inte en glob eller en rund projektion utan en platt karta. Gör den så detaljerad ni vill (med namn eller utan namn inskrivna, med gränser eller utan gränser utsatta etc.) men den måste få plats inom ramen för papprets storlek. Ni har en halvtimme på er. Räck inte upp och säg att ni är klara. Använd all tillgänglig tid att göra kartan så bra som möjligt. Titta inte på bänkkamrater och konsultera inga andra kartor (i böcker eller via mobiler) – för vad är poängen med det?

Av erfarenhet vet jag att uppgiften upplevs som svår – antingen för att du inte har en bra bild av hur världen ser ut i huvudet eller för att du helt enkelt inte är van vid att rita och därför inte vet hur du ska göra för att få ner den bild du har i huvudet på papper. Allt detta är okej. Detta är inget test och jag förväntar mig inte att du ska få ett perfekt resultat. Tvärtom gissar jag att det kanske kommer att se lite knasigt ut. Vi gör uppgiften just för att du ska få öva din världsuppfattning. Vi kommer att göra uppgiften igen längre fram – efter det att du fått öva lite – och då kommer du nog att se att du har utvecklats (förhoppningsvis).

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Introduktion och pedagogisk planering

Rita världen

Till lärare

Ett moment i vilket du går igenom den pedagogiska planeringen.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att plocka fram och gå igenom den pedagogiska planeringen.

 

Genomför

Gå igenom den pedagogiska planeringen med eleverna. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Var konkret, ge exempel. Inbjud eleverna att ställa frågor. Lämna inte planeringen förrän alla elever säkert vet vad som förväntas av dem.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering.

Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Elevdemokrati och examination

Rita världen

Till lärare

Ett moment i vilket ni tillsammans bestämmer på vilket sätt ni ska arbeta med arbetsområdet, hur det ska examineras och vilka tidsramar som gäller.

 

Förbered

Förbered momentet genom att mycket tydligt att koll på vad du som lärare ser som måsten inför arbetsområdet och vad som faktiskt är öppet för elevinflytande. Utifrån dessa ramar kan du sedan bjuda in eleverna till att få riktigt inflytande över de faktorer som faktiskt inte är huggna i sten på grund av saker som schema, terminsplanering etc. 

 

Genomför

Diskutera med eleverna. Berätta vad slutmålet ska bli och inbjud dem att hjälpa till att hitta bästa vägen dit – för klassen och för sig själva som elever. Tänk på att det ju inte alltid är viktigt att alla elever göra på samma sätt hela tiden.

 

Förslag på tänkbara examinationer för arbetsområdet

  • Eleverna ritar en sista frihandskarta över världen. Det är på förhand tydligt definierat vad du som lärare förväntar dig (såsom form, storlek, placering, nivå av detaljer, namn, stödlinjer.)
  • Eleverna får med hjälp av en världskarta och Google Earth ett antal uppgifter att lösa som testar deras färdigheter. Kan de hitta, navigera, sätta ut koordinater och så vidare.

 

 

Till elever

Det finns många olika sätt att examinera arbetsområdet om kartor.

Med er lärare som utgångspunkt, hjälp till att bidra med tanker och idéer hur ni bäst kan visa er kunskap. Vilken examinationsform passar dig bäst personligen, vilket examinationsform skulle du behöva öva på för att förbättra dina färdigheter, vilken examinationsform tycker du verkar lämpligast med tanke på den tid ni har till förfogande?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.