Gå direkt till innehållet

“Caring is sharing” säger vi och hälsar dig välkommen till första delen i arbetsområdet som introducerar Kooperativt Lärande.

Här följer en film med en introduktion till Kooperativt Lärande som är publicerad på Pedagog Malmö. I filmen presenteras ett antal strukturer. Dessa strukturer presenteras närmare i  ”Strukturer inom Kooperativt lärande”. (Lektion 3)

Strukturerna i Kooperativt Lärande är inte ämnesbundna och de är konstruerade så att eleverna arbetar strukturerat i par och/eller grupper. Strukturerna kan bland annat ge eleverna upplägg för hur ett innehåll ska genomföras, i vilken ordning eleverna ska arbeta och hur längre arbetsprocessen ska pågå.

Kooperativt Lärande är ett arbetssätt som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Film

1. Introduktionsfilm till Kooperativt lärande

Till lärare

Här följer en instruktionsfilm till delar av Kooperativt Lärande. Filmen är uppdelad i tio olika klipp och du hittar alla filmer på PEDAGOG MALMÖ.

Filmerna är uppdelade i tio klipp enligt följande:

  1. Introduktion Kooperativt lärande (1 min)
  2. Hur gifter sig Kooperativt lärande och läroplanen (LGR11) (2 min)
  3. Kooperativt lärandets tre ben: Strukturer, samarbetsfärdigheter och SPEL3F. (2 min)
  4. Samarbetsfärdigheter (4,32 MIN)
  5. SPEL3F (2.53 min)
  6. Positiva effekter av Kooperativt lärande (0,49 min)
  7. Strukturen ”Sant eller falskt” (5,57 min)
  8. Strukturen ”Fråga, fråga, byt” (3,10 min)
  9. Strukturen ”Bygga en triangel” (3.10 min)
  10. Det finns så mycket mer (2,03 min)

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.