Gå direkt till innehållet

Under den här lektionen får eleverna fundera kring vad som kännetecknar en konspirationsteori. De kommer också att möta begrepp som vetenskaplig teori, källkritik och filterbubblor. 

 


Starta lektionen med att fråga vilka konspirationsteorier eleverna känner till. Du får gärna skriva upp elevernas förslag på tavlan för att få en samlad bild.

Därefter går du igenom en vetenskaplig teori: En vetenskaplig teori är generaliseringar om något som blir till en ram för vad forskningen har kommit fram till. Den kan prövas.

Gå också igenom teorier i vardagstal:Jag har en teori om varför så många förnekar klimatkrisen i USA.”

I nästa steg går du kort igenom historiska exempel på konspirationsteorier som exempelvis att:

 • Adolf Hitler flydde till Sydamerika
 • CIA låg bakom mordet på John F Kennedy
 • Månlandningen aldrig ägde rum 1969

Ta även gärna upp konspirationsteorin lluminati.

Det är också lämpligt att gå igenom eller repetera källkritik och de källkritiska kriterierna:

 • Äkthet: Källan är vad den utger sig för att vara.
 • Tidssamband: Ju längre tid som går mellan en händelse och källans berättande desto sämre.
 • Oberoende: Källan ska stå för sig själv och inte vara exempelvis ett referat av en källa. Det är bäst med en förstahandskälla.
 • Tendensfrihet: man ska inte misstänka att källan vinklar berättelsen på något vis. Här måste man tänka på vilket syfte källan har.

Du kan också lyfta fram källkritik och sociala medier. Presentera gärna begreppet filterbubblor.

 


Gruppdiskussion om konspirationsteorier

Dela sen in eleverna i grupper om runt fyra. Låt dem under cirka 15 minuter diskutera konspirationsteorier utifrån följande frågor:

 1. Vad är konspirationsteorier?
 2. Har konspirationsteorierna ökat de senaste åren och i så fall varför?
 3. Om konspirationsteorierna har ökat – vilka konsekvenser kan detta få på kort och lång sikt?
 4. Vem/vilka tjänar på konspirationsteorier?
 5. Vem/vilka startar konspirationsteorier och varför?
 6. Vem tror på dessa teorier och varför?

Frågorna finns även att ladda ner i ett dokument under ”moment”.

När eleverna har diskuterat i grupper kan du gå igenom en fråga i taget och låta varje grupp presentera sina svar.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Gruppdiskussion om konspirationsteorier

1: Vad som kännetecknar en konspirationsteori

Till lärare

Här kan du ladda ner dokument till gruppdiskussionen om konspirationsteorier.

Dokumentet finns också tillgängligt för eleverna nedan under ”Se mer”.

Till elever

Nedan hittar du en länk till dokumentet ”Gruppdiskussion_konspirationsteorier”.

Dokumentet innehåller sex frågor om konspirationsteorier.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.