Gå direkt till innehållet

De individanpassade studiepaketen inleds med ett incheckningsmöte tillsammans med elevhälsan och ansvarig lärare. Det är viktigt att arbetet blir ”allas” för att det ska kunna bli en del av undervisningen.

På incheckningen går vi tillsammans igenom:

  • Var befinner sig eleven kunskapsmässigt idag.
  • Vad behöver denne utveckla?
  • På vilket sätt lär sig eleven bäst? Är det genom konkret material, genom digitala verktyg eller kanske en kombo av dessa? 

Forskning visar att en kombination av olika verktyg som tränar samma förmågor på olika sätt är ett vinnande koncept. Där de digitala verktygen har ett tydligt pedagogiskt fokus kan även medvetna didaktiska val och bestämda lärandemål främja lärandet.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer till ”Incheckning – studiepaket”

1. Incheckning

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du bifogade dokument till ”Incheckning – studiepaket” som du lätt kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.