Gå direkt till innehållet

I alla länder och sammanhang finns det regler och förväntningar på det man får göra och inte göra. Dessa regler och föreställningar styr vilka egenskaper, beteenden och värderingar en person förväntas ha för att accepteras och bekräftas. Dessa uttalade och outtalade regler och förväntningar kallas normer.

Normer ser självklart olika ut i olika samhällen, generationer, samhällsklasser och grupper. En central norm i de flesta samhällen är ”du skall inte döda” medan ”du bör ha med dig en present när någon fyller år” är en mindre viktig norm som inte gäller i alla sammanhang. Det finns normer som är lagstiftade, andra normer är helt oskrivna. Normer är knutna till privilegier och maktskillnader.

En del normer kring klädstil eller intressen kan vi mer eller mindre välja att följa eller inte följa. Sedan finns det andra normer som vi passar in i eller avviker från utan att kunna välja själva. Att uppfylla förväntningar och tillhöra vissa grupper ger fördelar i samhället. Privilegier och maktskillnader. Att passa in i normen belönas ofta på olika sätt till exempel genom acceptans och bekräftelse. Att inte passa in i normen får ofta negativa konsekvenser såsom förlöjligande eller uteslutning. Att tillhöra normgruppen ger makt som i sin tur genererar privilegier.

Syfte: att bli medveten om de fördelar personer som passar in i normen eller tillhör vissa grupper får i samhället.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Makt, normer och osynliga fördelar- 4 hörns övning

Makt, normer och osynliga fördelar- 4 hörns övning

Till lärare

Lite kort bakgrund om makt då det är just olika makt strukturer som orsakar rasistiska diskriminerande strukturer, utanförskap, kränkningar och trakasserier.

För att enklare förstå hur vi skapar och får makt kan en dela upp makten i tre steg i Makttrappan!

Steg 1 Makt genom handling: detta kan till exempel vara den högljudda eleven som skapar sig makt genom att agera och ta plats i rummet. Detta är den lägsta men mest konkreta formen av makt.

Steg 2 Makt över dagordningen: detta är till exempel läraren som bestämmer vad eleverna skall lära sig eller politiker som bestämmer vilka lagar som ska gälla i Sverige. Detta är en lite större makt men är svårare att ta på.

Steg 3 Makt genom normen som upphöjd sanning: Detta är den högsta makten, men också det svåraste att se. Det är till exempel makten av att kunna uppfattas som svensk i Sverige och inte bli diskriminerad. Att kunna komma till skolan med sin partner och inte vara rädd för att någon skall reagera negativt eller att bli lyssnad mer på än tjejerna för att man är kille.

Mål: att bli medveten om de fördelar personer som passar in i normen eller tillhör vissa grupper får i samhället.

Introduktion:

Läs upp frågorna nedan samt ge eleverna de tre givna svarsalternativen samt ett öppet alternativ. Varje alternativ motsvarar ett hörn i rummet. Eleverna ska ta ställning till frågorna genom att ställa sig i det hörn som motsvarar deras åsikt. Gå sedan igenom varje svarsalternativ och be eleverna motivera sina ställningstaganden. Det är tillåtet att byta hörn under övningen.

Att tänka på:

Det händer ibland att samtalen kommer att handla om normbrytarna så som homosexuella, döva eller som på annat sätt  bryter mot normen. Styr då tillbaka samtalet till att handla om de fördelar heterosexuella, män, etniskt svenska personer, hörande eller andra grupper har i samhället. Ställ dig vid varje hörn när du frågar efter elevernas tankar, så de känner din närvaro.

 

DEN STÖRSTA FÖRDELEN VUXNA HAR I SAMHÄLLET ÄR:

 1. att vuxna får vara med och bestämma genom att rösta.
 2. att vuxnas kärlek tas på allvar
 3. att folk lyssnar på vad vuxna säger
 4. öppet hörn- eget förslag

 

DEN STÖRSTA FÖRDELEN MED ATT VARA HETEROSEXUELL ÄR:

 1. att heterosexuella kan hålla sin partner i handen på stan utan att någon tittar konstigt på dem
 2. att information om sex-och relationer riktar sig till heterosexuella
 3. att slippa höra kränkningar om sin sexualitet
 4. öppet hörn- eget förslag

 

DEN STÖRSTA FÖRDELEN MED ATT UPPFATTAS SOM SVENSK ÄR:

 1. att man ständigt slipper svara på frågan var man kommer ifrån
 2. att slippa fördomar om till exempel religion och kultur
 3. att ett typiskt svenskt namn och utseende hjälper när man söker jobb och bostad
 4. öppet hörn – eget förslag

 

MAN ÄR SVENSK NÄR MAN:

 1. är född i Sverige
 2. är svensk medborgare
 3. uppför sig som en svensk
 4. öppet hörn- eget förslag

 

DEN STÖRSTA FÖRDELEN HÖRANDE HAR I SAMHÄLLET ÄR:

 1. att hörande enkelt kan ta del av samhällsinformation
 2. att hörande kan prata med andra hörande utan att bli osäkra
 3. att hörande spontant kan delta i olika aktiviteter eftersom de är anpassade efter hörande
 4. öppet hörn- eget förslag

 

DEN STÖRSTA FÖRDELEN MED ATT UPPFATTAS SOM MAN ELLER KILLE ÄR:

 1. att de nästan alltid är hjältar i filmer och serier
 2. att de inte förväntas göra lika mycket hemarbete
 3. att män inte blir oroade för att bli sexuellt trakasserade i skolan
 4. öppet hörn- eget förslag

 

DEN SOM HAR MEST MAKT PÅ SKOLAN ÄR:

 1. rektorn
 2. skolpersonalen
 3. eleverna
 4. öppet hörn- eget förslag

___________________________________________________________________

Avslutande diskussion: 

 • På vilket sätt handlade påståendena om makt?
 • Vad har makt med att vara heterosexuell eller att uppfattas som svensk att göra?
 • Vem bestämmer vad som är är normalt eller normbrytande.
 • Hur kan vi i klassen synliggöra normer?
 • Hur kan vi fördela makten inom klassen?
 • Hur kan jag som vuxen hjälpa till i denna aktivitet?

Till elever

Ta del av lärarens/pedagogens instruktioner .

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.