Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Introducerar några av de etikskolor som finns och förklarar vad de står för med konkreta exempel kopplade till verkligheten.
  • Gör den klassiska övningen Heinz dilemma.
  • Avslutar lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Etik i den verkliga verkligheten.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Genomgång av etikskolorna

Etikskolorna

Till lärare

I detta moment går du igenom några av de etikskolor som finns och förklarar hur de tänker.

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen du vill använda – den bifogade eller en egen.
Dela in eleverna i lämpliga grupper om 3-5 elever.

 

Genomför

Gå igenom presentation om etikskolorna. Förtydliga och svara på frågor vid behov.

Försäkra dig om att eleverna förstått de grundläggande begreppen.
Introducera den mall som du tänker använda när eleverna jobbar med värdekonflikter och etiska dilemman hädanefter – den bifogade eller en egen variant.

Introducera sedan övningen Heinz dilemma och be eleverna att gemensamt försöka lösa uppgiften med hjälp av den bifogade mallen.
Avsluta momentet genom att i helklass diskutera vad eleverna kommit fram till i sina grupper.

Till elever

Människor har i alla tider tänkt kring vad som är rätt och fel. Över tid har det utvecklats särskilda sätt att tänka – teorier kring hur man kan avgöra svåra frågor – och dessa kallar vi etikskolor. Några av dem går läraren igenom denna lektion.

Lyssna på lärarens genomgångar eller titta på den bifogade filmen och ställ frågor vid behov.

Gör övningen Heinz dilemma och diskutera den med dina klasskamrater.

Delta i diskussionerna i helklass.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.