Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Med utgångspunkt från den mall för hur etiska problem ska angripas och benas ut som ni använder (den bifogade mallen eller en egentillverkad) så övar eleverna på ett antal hypotetiska exempel. Lektionen (eller potentiellt: lektionerna) avslutas när du som lärare upplever att eleverna har en god förmåga att bena ut etiska dilemman och dessutom förstår skillnaden i kvalité mellan olika svar.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Examination av avsnittet (om du inte väljer att baka in examinationsmomentet när eleverna övar – i så fall är nästa lektion utvärdering av arbetsområdet).

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Öva, öva, öva

Låt oss öva på att bena ut etiska dilemman

Till lärare

Med utgångspunkt från den mall för hur etiska problem ska angripas och benas ut som ni använder (den bifogade mallen eller en egentillverkad) så övar eleverna sin förmåga att identifiera värden och värdekonflikter och att utröna hur de olika etikskolorna skulle ställa sig i frågan.

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att själv läsa igenom och göra dig bekant med exempelmodellen för hur etiska dilemman tacklas.

 

Genomför

Börja med att repetera den modell ni använder för att bena ut etiska dilemman så att alla elever minns den och förstår hur den ska användas. Förankra modellen i den bifogade matrisen som visar på olika kvalitetsnivåer. Gör en egen matris eller justera den befintliga om du vill ändra fokus eller inriktning.

Nedan finns bifogat fem potentiella dilemman, varav ett ganska lätt kan avfärdas och inte direkt är ett dilemma alls. Välj ett dilemma och dela det med eleverna analogt eller digitalt. Låt eleverna börja med att självständigt använda modellen och besvara frågorna. Ge dem sedan möjlighet att diskutera sina svar med bänkkamraten innan ni avslutningsvis går igenom hur eleverna tänkt tillsammans. Ge formativ återkoppling på elevernas svar och idéer och koppla till kunskapskraven i den pedagogiska planeringen och i bedömningsmatrisen, så att eleverna stegvis får bättre och bättre insikt i hur bedömningen går till och hur de själva kan bedöma kvalitén på sina svar.

Det är viktigt att eleverna förstår att det inte finns ett rätt och ett fel svar i dessa diskussioner. Det som bedöms är inte vad de tycker i en viss fråga utan hur väl de förmår identifiera värden och värdekonflikter, förmår beskriva hur de olika etikskolorna skulle resonera i frågan, samt har en förmåga att motivera sina egna tankar i frågan.

När du anser att dilemmat är uttömt ordentligt så går du vidare och väljer ett nytt dilemma och repeterar arbetsgången tills du känner att eleverna dels har goda kunskaper och dels har god förmåga att bedöma kvalitén på sina egna svar. Även om du inte använder alla bifogade exempel (eller egenpåkomna) är det lämpligt att du någonstans stoppar in ett dilemma som faktiskt inte är ett dilemma eftersom ingen riktigt värdekonflikt förekommer.

Om du vill kan du i samförstånd med dina elever göra om detta moment till ett examinerande moment också. Det vill säga att ni gör flera dilemman i rad och eleverna får kontinuerlig feedback av varandra och av dig. De avslutande två dilemman ni tar upp fungerar som examination och visar vilken kvalité i enlighet med kunskapskraven som eleverna uppnått.

 • Potentiellt dilemma#1
  Är det ett etiskt dilemma att vi människor dödar och äter djur?
 • Potentiellt dilemma#2
  Är det ett etiskt dilemma att en restaurang har speciella tjejkvällar då bara tjejer är välkomna?
 • Potentiellt dilemma#3
  Är de ett etiskt dilemma att Sverige tillåter abort?
 • Potentiellt dilemma#4
  Är det ett etiskt dilemma att ljuga för att skydda en kompis som gjort något olagligt?
 • Potentiellt dilemma#5
  Är det ett etiskt dilemma om en mycket svårt sjuk person ber någon annan att hjälpa dem att ta sitt liv eftersom de inte klarar det själv?

Till elever

Med utgångspunkt från den mall för hur etiska problem ska angripas och benas ut som ni använder så övar ni i detta moment er förmåga att identifiera värden och värdekonflikter och att utröna hur de olika etikskolorna skulle ställa sig i frågan.

Titta på de (potentiella) etiska dilemman er lärare delar med er. Fundera kring dem. Börja med att utröna/bestämma om det över huvud taget är ett etiskt dilemma och gå sedan vidare och fundera vad de olika etikskolorna skulle säga. Använd den bifogade modellen. När du tycker att du löst uppgiften på ett bra sätt så vänd dig till din bänkkamrat och jämför dina svar med denna. Har ni tänk på samma sätt eller har ni olika perspektiv? Tänk att detta inte alltid är frågor där det finns rätt och fel svar utan att mycket handlar om att man kan förklara och motivera hur man tänkt. Passa på att ställa frågor om det är något som du inte förstår. Tänk på att detta är övning inför en examination så nu är det helt okej att göra misstag.

Fortsätt sedan titta på nästa dilemma när läraren delar ut det och upprepa processen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.