Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Går igenom den examination som bestämts tillsammans med eleverna.
Sätter igång examinationen och handleder eleverna medan dessa jobbar med examinationen.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Sammanfattning och utvärdering

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Examination i arbetsområdet etik och moral

Examinationsdags!

Till lärare

Ett moment där eleverna ska få visa de kunskaper i etik och moral som de tillskansat sig under arbetets gång.

 

Förbered

Momentet har förberetts genom att eleverna tidigare fått öva på de begrepp, de etikskolor och den mall för att utröna etiska dilemman som ni jobbar med. De har under dessa övningar fått återkoppling med hänvisning till kunskapskraven och lärt sig bedöma kvalitén på sina egna resonemang. De är nu redo för att examinera sig skriftligt eller muntlig – eller hur ni gemensamt har kommit överens om att det ska gå till.

 

Genomför

Eleverna ställs inför den fråga – eller de val av frågor – som examinationen innebär. De svarar skriftligt, muntligt, i en inspelning – eller vad ni kommit överens om. Det centrala är att eleverna visar sin förmåga att använda begrepp och förmåga att använda etiska modeller.

Till elever

Du har under en eller flera lektioner lärt dig använda etiska begrepp och modeller i form av etikskolor och fått öva dessa. Förhoppnings har du också god uppfattning om vilken kvalité du behöver visa för att nå olika kvalitetsnivåer.

Nu är det dags att examinera de kunskaper du skaffat dig på det sätt ni kommit överens om i klassen. Följ mallen och kom ihåg att alltid vara tydlig med att motivera hur du tänker eller hur de olika etikskolorna skulle resonera.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.