Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

128 träffar

Gör en poster

Eleverna gör en poster där de beskriver ”sin” onödigaste pryl. På postern ska de ha en bild och beskriva sin pryl utifrån den elevinstruktion de följde förra lektionen.  

Vilken är din onödigaste pryl?

Nu ska eleverna själva bestämma vilken som är deras onödigaste pryl. De arbetar utifrån en elevintruktion när de beskriver sin onödiga pryl. Inlämning sker via Classroom.

Vad är en onödig pryl?

Visa bilder på några “onödiga prylar” (du kan till exempel googla) och låt eleverna diskutera prylarna utifrån olika hållbarhetsperspektiv.  För vem är prylen tillverkad? Vem tror ni vill köpa prylen...

Uppgift – På spaning i hemmet

I detta moment arbetar eleverna vidare med På spaning i hemmet. Nu gör dem en individuell uppgift som de lämnar in via Classroom.

Återkoppling På spaning i hemmet

Berätta att detta första moment är ett stöd för deras individuella uppgift de sedan ska göra. Börja med att låta eleverna prata två och två kring vad de har samlat in hemifrån. Återkoppla sedan i helg...

På spaning i hemmet

I det här momentet undersöker eleverna hemmets vanor. Som stöd har de ett formulär. Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och sky...

Ordlista

Ordlista (Classroom) Dela ut uppgiften via Classroom till alla i klassen. Låt eleverna arbeta med att ta reda på vad de olika begreppen och orden betyder och. När de är klara skickar de in via Classr...

Moment 2: Vattnet som kokade ur grytan

I moment 2 tränas eleven i att beskriva vattenmolekylens rörelse i en text där ord och begrepp används. Ett dokument delas av en elev i varje grupp i Drive och alla i gruppen ska ha behörigheter att s...