Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

94 träffar

Samtycke, för gymnasie-och vuxen särskola, grundsärskola och förskola

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer i den anpassade skolan och innehåller förslag på lektionsupplägg kring samtycke med en förklarande film samt bild och symbolstöd.

Sagan om Dianas jakt

2. Sagan om Dianas jakt Berätta om arbetets upplägg via första och andra bilden i Storbildsunderlag. Här får eleverna en översikt över arbetet och bedömning. Efterhand som arbetet fortskrider kommer...

Skapande av egen skulptur

4. Skapande av egen skulptur A) Återberättande efter besöket Låt eleverna återberätta vad ni sett i Kungsparken. Skriv ner en gemensam text utifrån vad eleverna berättar. Låt varje elev få ett exempla...

Besök i Kungsparken

3. Besök i Kungsparken Förbered eleverna inför skulpturbesöket genom Storbildsunderlag. Ta stöd av sidorna 19 – 20. Här finns en karta över var skulpturen är placerad och en bild av skulpturen....

Kort bakgrund om konstverket

1. Kort faktabakgrund om konstverket Dags att förbereda dig inför arbetet med skulpturen.  Läs text om Ernst Billgren och konstverket Diana – naturens väktare.

Vad ska vi lära?

1.  A) Boka besök hos SYSAV via deras hemsida. Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet. B) Inled arbetet genom att diskutera kunskapskravet för arbetsområdet tillsammans med eleverna och vad...

Pedagogiska pauser (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

Lektion 4: Robotar

Den fjärde lektionen består av tre moment. Under lektionen kommer eleverna att introduceras till Bluebot som är en enkel liten robot som man programmerar genom att trycka på knapparna den har på rygge...

Lektion 3: Instruktioner

Den tredje lektionen består av två moment. Under lektionen kommer eleverna att arbeta mer med instruktioner. Eleverna kommer att få öva på att ge varandra instruktioner och ni kommer att märka att det...

Lektion 2: Dansa mer

Den andra lektionen består av tre moment. Under lektionen kommer du att introducera eleverna till tre nya instruktioner (danskort). Ni kommer först att öva på dem tillsammans och sedan kommer eleverna...