Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

96 träffar

ATT ARBETA I GOOGLE CLASSROOM

Målet med denna resurs är att du som pedagog ska lära dig att skapa ett digitalt klassrum för din klass eller undervisningsgrupp. Webbplatsen som resursen länkar till utvecklades under VT 2017 och bes...

Fiffig metod för att fånga svåra begrepp

Metoden ”Concept attainment” (begreppserövrande) är ett sätt att hjälpa elever att kunna och förstå ord och begrepp. Allra bäst funkar det för abstrakta begrepp eller koncept.  Med concept...

Samtycke, för gymnasie-och vuxen särskola, grundsärskola och förskola

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer i den anpassade skolan och innehåller förslag på lektionsupplägg kring samtycke med en förklarande film samt bild och symbolstöd.

Sagan om Dianas jakt

2. SAGAN OM DIANAS JAKT A) Berätta om projektets upplägg via första och andra bilden i Storbildsunderlag. Här får eleverna en översikt över arbetet och bedömning. B) Efterhand som arbetet fortskrider...

Skapande av egen skulptur

4. SKAPANDE AV EGEN SKULPTUR A) Återberättande efter besöket Låt eleverna återberätta vad ni sett i Kungsparken. Skriv ner en gemensam text utifrån vad eleverna berättar. Låt varje elev få ett exempla...

Besök i Kungsparken

3. BESÖK I KUNGSPARKEN A) Förbered eleverna inför skulpturbesöket. Använd Storbildsunderlag som stöd, sidan 19 – 20. Här finns en karta över var skulpturen är placerad och en bild av skulpturen....

Kort bakgrund om konstverket

1. KORT FAKTABAKGRUND OM KONSTVERKET  För att förbereda sig inför arbetet med skulpturen läser pedagogen texten Ernst Billgren och konstverket Diana – naturens väktare.

VAD SKA VI LÄRA?

1. VAD SKA VI LÄRA? A) Boka besök hos SYSAV via deras hemsida. Besöket kommer att ske i slutet av arbetsområdet. B) Inled arbetet genom att diskutera kunskapskravet för arbetsområdet tillsammans med e...

Pedagogiska pauser (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

Lektion 4: Robotar

Den fjärde lektionen består av tre moment. Under lektionen kommer eleverna att introduceras till Bluebot som är en enkel liten robot som man programmerar genom att trycka på knapparna den har på rygge...